มาสนใจเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างไร »

ความสนใจเกี่ยวกับโหราศาสตร์นั้นมีตั้งแต่เด็กๆจำได้ว่าหนังสือโหราศาสตร์เล่มแรกที่ได้หยิบอ่านนั่นคือหนังสือพรหมชาติเล่มหนาๆ ที่วางอยู่บนชั้นหนังสือของคุณป้าซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านหนังสือ หนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือโหราศาสตร์เล่มแรกที่ได้อ่าน ความสนใจในโหราศาสตร์ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตัดสินใจไปเรียนวิชาแรกที่ได้ทำการศึกษก็คือวิชาโหราศาสตร์ไทย ที่สมาคมโหราศาสตร์ ไทย –สากล หลังจากนั้นก็ได้เรียนวิชา
ฮวงจุ้ยอย่างจริงจัง เนื่องจากมีความสนใจเกี่ยวกับด้านการออกแบบบ้านอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หลังจากที่ได้ศึกษาวิชาฮวงจุ้ยก็พบว่าหลักการออกแบบตามสภาวะความน่าสบายนั้น มีความสัมพันธ์กับหลักของฮวงจุ้ยค่อนข้างมาก การจัดวางแปลนนั้นเน้นพื้นฐานในเรื่องของความสะดวกสบาย การป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการจัดวางสิ่งต่างๆ ไม่ถูกต้องภายในบ้าน 

     การออกแบบบ้านฮวงจุ้ย โดยอ.ชัญและทีมงานนั้น เป็นแบบบ้านฮวงจุ้ยสำเร็จรูปที่มีการประยุกต์ความรู้ในเรื่องงานออกแบบในทางสถาปัตยกรรมและ ฮวงจุ้ยเข้าไว้ด้วยกันเพื่อ ให้การอยู่อาศัยในบ้านนั้น มีความสบาย และก่อเกิดความสุขให้กับทุกๆคนภายในบ้านก็จะส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจโชคลาภให้ดึงดูดเข้ามาสู่ผู้อยู่อาศัยในบ้านได้

คุณ ชัญญณัฐ
นักออกแบบและที่ปรึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ย
คุณ ชัญญณัฐ
นักออกแบบและที่ปรึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ย

สวัสดีค่ะ  อ.ชัญ  ค่ะ ขอแนะนำตัวหน่อยละกันค่ะ

ประวัติการศึกษา
มัธยมปลาย :โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี :สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสถาปัตยกรรม)

คุณ ชัญญณัฐ
นักออกแบบและที่ปรึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ย
คุณ ชัญญณัฐ
นักออกแบบและที่ปรึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ย

สวัสดีค่ะ  อ.ชัญ  ค่ะ ขอแนะนำตัวหน่อยละกันค่ะ

ประวัติการศึกษา
มัธยมปลาย :โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี :สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสถาปัตยกรรม)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.