ความสัมพันธ์ของธาตุฮวงจุ้ยและรูปทรงในการออกแบบโลโก้

หลักการ 5 ธาตุ กับการดำรงชีพของมนุษย์

บรรพบุรุษชาวจีนแต่โบราณได้เรียนรู้และศึกษาหลักการของธาตุทั้ง 5 บนโลกมนุษย์จนแตกฉาน และพบว่าธาตุสำคัญทั้ง 5 ธาตุ อันได้แก่ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง และธาตุน้ำ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ต่างก็เป็นตัวก่อเกิดให้แก่กัน ในขณะเดียวกันก็สามารถทำลายล้างซึ่งกันและกันได้  หลักการของ 5 ธาตุดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาประยุกต์และแก้ไข ปรับเปลี่ยนสภาพ แวดล้อมของที่อยู่อาศัย ตลอดจนนำมาใช้เสริมสิริมงคล ให้แก่มวลมนุษย์ เพื่อให้สามารถดำรงอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข ซึ่งความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ก็จะก่อเกิดเป็นวงจรขึ้นดังนี้

สัญลักษณ์ของธาตุ

ธาตุทอง

ธาตุทอง มีรูปทรงเป็นวงกลม เป็นลักษณะของธาตุทอง ส่งเสริมในเรื่องของการเงินเเละความเจริญก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรือง สามารถออกแบบเป็นรูปดาวเสาร์ ลูกโลก วงแหวน ลูกบอล หรือวัตถุทรงกลม เป็นต้น เพื่อสื่อถึงธาตุทองได้

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.