เราเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งในการการออกแบบบ้านฮวงจุ้ย และขายแบบบ้านฮวงจุ้ย โดยสถาปนิกซินแส

 เลือกแบบบ้านฮวงจุ้ย….ปูทางครอบครัวที่มั่งคั่งและมีความสุข

จุดเริ่มต้นของการการออกแบบบ้านที่อาศัย โดยมีการประยุกต์องค์ความรู้ระหว่าง ซินแส + สถาปนิก เข้าด้วยกัน แบบบ้านฮวงจุ้ยทุกหลังคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยการออกแบบบ้านที่มีการดูฮวงจุ้ยและดีไซน์ที่สวยงามประกอบกัน ในราคาที่ทุกคนๆ เอื้อมถึง และประหยัดเวลาในด้านการออกแบบ ลดปัญหาในการสร้างบ้านโดยต้องมีการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ทุบทิ้ง ต่อเติม ให้ถูกฮวงจุ้ยในภายหลัง 

 

The Luckyspace เป็นชื่อแรกที่คนนึกถึง เมื่อกล่าวถึงแบบบ้านคุณภาพสูง ที่มีการดูฮวงจุ้ยประกอบอย่างละเอียดในทุกๆ หลัง

ทีมงานของเรา มีความเชี่ยวชาญในด้านฮวงจุ้ย และการออกแบบ ที่มีความสามารถและพร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่ถูกหลักฮวงจุ้ย และ มีดีไซน์ที่สวยงาม เพื่อสร้างสรรค์แบบบ้านคุณภาพให้ออกมาดีที่สุด เพื่อการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพชีวิตที่สุขสบายและดึงดูดแต่สิ่งดีๆให้เข้ามา

 

สิ่งที่เรามอบให้กับท่าน

01

ให้ความสำคัญกับการดูฮวงจุ้ย เท่ากับ การใส่ใจดีไซน์ความสวยงามของตัวบ้าน

เข้าใจในความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าให้ความสำคัญกับการดูฮวงจุ้ย ควบคู่กับการออกแบบบ้านให้มีความสวยงามทางสุนทรียภาพ   พร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

02

ออกแบบบ้านฮวงจุ้ยที่เหมาะสำหรับทุกคน

ยึดหลักการออกแบบ ในเรื่อง ความสมดุล” หรือ “ความพอดี” ด้วยความเชื่อที่ว่า เราสามารถจัดให้พลังงานของลมและน้ำ  ในสภาพแวดล้อมของเรา เป็นพลังงานที่มีความคล้องจองจนช่วยทำให้ ผู้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมนั้นมีความสุขสบายได้

03

พัฒนาอย่างสร้างสรรค์

เราตั้งใจพัฒนาการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้อยู่อาศัย

 

 

สร้างสรรค์แบบบ้านฮวงจุ้ย  โดยยึดหลักการออกแบบ ในเรื่อง”ความสมดุล” หรือ “ความพอดี” ด้วยความเชื่อที่ว่า เราสามารถจัดให้พลังงานของลมและน้ำ  ในสภาพแวดล้อมของเรา เป็นพลังงานที่มีความคล้องจองจนช่วยทำให้ ผู้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมนั้นมีความสุขสบายได้ ฉะนั้นเมื่อลมและน้ำมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่  ความสมดุลของลมและน้ำจึงเป็นหลักการสำคัญ ที่เรานำมาใช้ในการออกแบบบ้านฮวงจุ้ย  เราเรียกพลังงานที่สมดุลนั้นว่า “ชี่”  เมื่อพลังชี่เกิดขึ้น บ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่มีแต่ความสุขความอบอุ่น และความโชคดีให้กับครอบครัว