ตัวอย่างเอกสารแบบบ้านที่จะได้รับ สำหรับบริการจำหน่ายแบบบ้านสำเร็จรูป

ตัวอย่างแบบแปลนบ้านที่จะจัดส่งให้ท่าน จะเป็นไฟล์ PDF

 • แบบบ้านของเราที่จะส่งให้ท่านนั้นเป็นรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน ประมาณ 35-45 แผ่นแล้วแต่แบบ ผ่านทางอีเมล์
 • โดยแบบบ้านทุกแบบถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรม และผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนการนำจำหน่ายแล้วทุกแบบ
 • หากต้องการเป็นแบบไฟล์เอกสาร A3 จะมีปริ้น+ค่าจัดส่ง 500 (ภายในประเทศ) 
 • หากต้องการเป็นแบบไฟล์เอกสาร A3 จะมีปริ้น+ค่าจัดส่ง 1000 (ต่างประเทศ) 

รายละเอียดเอกสารที่ท่านจะได้รับจากเรา

แบบบ้านฉบับสมบูรณ์พร้อมสร้าง (ไฟล์ PDF จำนวน 35-45 แผ่น) ประกอบไปด้วย

 • รายการสารบัญแบบ รายการวัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน 
 • แบบผังบริเวณ แสดงการระบายน้ำออกนอกอาคาร
 • แบบแปลนบ้านทุกชั้น แสดงรายละเอียดขนาดกว้างยาวของแต่ละห้องอย่างละเอียด พร้อมระบุรายการวัสดุที่ใช้
 • แบบรูปด้านตัวบ้านทั้ง 4 ด้าน 
 • แบบรูปตัดแสดงรายละเอียดความสูงของตัวบ้าน รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดโครงหลังคา
 • แบบขยายรายละเอียดบันได ระบุวัสดุที่ใช้ทำพื้น ขนาดลูกตั้ง ลูกนอน รายละเอียดราวบันได
 • แบบขยายรายละเอียดห้องน้ำทุกห้อง พร้อมระบุรายการวัสดุพื้น ผนัง รายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำอย่างละเอียด
 • แบบขยายรายละเอียดประตู หน้าต่าง
 • แบบงานฐานราก คาน เสา พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก
 • แบบขยายงานโครงสร้างหน้าตัดคาน พื้น เสา ฐานราก โครงหลังคา
 • แบบผังไฟฟ้า ประปา
 • แบบขยายเสา

ตัวอย่างรายละเอียดสินค้าที่ท่านจะได้รับ