EP7 การกำหนดทิศหน้าหันหลังอิง

การกำหนด  ทิศหน้าหลังและหลังอิง  ของบ้านนั้น  ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  ในการพิจารณาฮวงจุ้ย ของอาคารและสถานที่หนึ่งๆ  เพราะทิศทาง องศาของบ้าน หรือ อาคารนั้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ ในการคำหา “การหมุนวียนของพลังชี่ภายในบ้าน”  เพื่อระบุว่า  แต่ละตำแหน่งภายในบ้าน มีพลังชี่ที่ดี  หรือมีพลังชี่ที่ร้ายอย่างไร

ใช้ทิศประตูบ้าน

กรณีที่1ถ้าประตูบ้านมีประตูเดียว ใช้ประตูนั้นเป็นประตูประธาน

กรณีที่2ถ้ามี 2 ประตู หรือมากกว่า ให้ใช้ประตูที่ใหญ่กว่าเป็นประตูประธาน

ชาวจีนเชื่อว่า สุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงล้วน มาจากอาหารที่รับประทานเข้าไป และมนุษย์จะรับประทานอาหาร ผ่านทางปาก ปากจึงเปรียบเสมือน ช่องทางด่านแรก ความสำคัญในการกำหนดชีวิตของมนุษย์  ดังนั้นปาก ก็เช่นเดียวกับประตู ซึ่งประตูประตูเป็นช่องทางที่รับเอาปราณ เข้าบ้านตลอดเวลา หากรับพลังปราณที่ดี ก็ส่งผลด้านดีให้กับผู้อยู่อาศัย แต่หากรับพลังปราณที่ไม่ดี ก็ย่อมส่งผลร้ายได้เหมือนกัน

วิธีการหาทิศหน้าหลังและหลังอิงของบ้าน

1.ให้หาจุดศูนย์กลางบ้าน

2 ลากเส้นประธานบ้าน ตั้งฉากกับประตู

3 เขียนกำกับทิศหลังอิง ฝั่งตรงกันข้ามเรียกทิศหน้าหัน

เคล็ดลับในการออกแบบบ้าน ที่ถูกหลักฮวงจุ้ยควรจะออกแบบให้ จุดที่เป็นประธานบ้านนั้น เป็นส่วนที่ทึบ และไม่มีช่องเปิดใด จะช่วยเสริมในเรื่องของความมั่งคง และช่วยเก็บทรัพย์ของคนในบ้านไม่ให้รั่วไหล

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security