EP6 การหาจุดศูนย์กลางบ้าน

ตำแหน่งศูนย์กลางของบ้าน เป็นตำแหน่งรวมผสานพลังแห่งฟ้ากับดินไว้ด้วยกัน โดยศูนย์กลางของบ้านต้องโล่งมีหลักการมาจากการมองยันต์โป๊ยข่วยหรือยันต์ 8 ทิศ จะพบว่าตรงกลางนั้นเป็นที่สถิต สัญลักษณ์หยิน-หยาง เป็นจุดที่ปรับสมดุลให้กับพลังแห่งจักรวาล ซึ่งในศาสตร์ฮวงจุ้ยดูจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

การหาจุดศูนย์กลางบ้านเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ เพราะจำเป็นจะต้องใช้เป็นตัวอ้างอิง ในการวางผังบ้าน ใหม่ หรือ ใช้ในการแก้ไขปรับฮวงจุ้ยบ้านเดิมที่ได้ทำการก่อสร้างไว้แล้ว  ซึ่งบ้านแต่ละหลังอาจจะมีส่วนเว้าแหว่ง หรือรูปร่างต่างกันไป ให้ดูแนวทางการหาจุดศูนย์กลางได้ดังภาพตัวอย่างข้างล่าง

1.รูปแบบบ้านที่สมมาตร

รูปที่  1  บ้านที่มีแปลนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ให้แบ่งครึ่งจากมุมของสี่เหลี่ยมจัสตุรัสของแต่ละมุม  ไปยังด้านตรงข้าม ทำทั้ง 4 มุม จุดตัดเป็นจุดศูนย์กลางบ้าน

รูปที่ 2 บ้านที่มีแปลนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ให้แบ่งครึ่งจากมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้าของแต่ละมุม  ไปยังด้านตรงข้าม ทำทั้ง 4 มุม จุดตัดเป็นจุดศูนย์กลางบ้าน

รูปที่ 3 บ้านที่มีแปลนเป็นรูปสามเหลี่ยม ให้แบ่งครึ่งจากด้าน ทั้งสาม ลากเส้นจากจุดกึ่งกลางไปยังมุมตรงข้าม ทำทั้ง 3 ด้าน จุดตัด คือศูนย์กลางบ้าน

รูปที่ 4 บ้านที่มีแปลนเป็นรูปวงกลม จุดศูนย์กลางบ้านคือจุดกึ่งกลาง

2.รูปแบบบ้านที่มีบางส่วนที่แหว่ง หรือยื่นออกมา 

วิธีหาจุดศูนย์กลาง แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1  บ้านที่บางส่วนที่แหว่งออกไป ให้เติมพื้นที่ที่ขาดหายไป ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีความสมมาตร แล้วจึงค่อยหาจุดศูนย์กลางบ้าน (รูปที่ 5)

กรณีที่ 2  บ้านที่บางส่วนที่ยื่นออกมา  ให้ตัดพื้นที่ที่ยื่นออกมาไป ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีความสมมาตร แล้วจึงค่อยหาจุดศูนย์กลางบ้าน (รูปที่ 6)

3.รูปแบบบ้านที่มีรูปทรงไม่สมมาตร

รูปที่ 7 ให้ทำการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน จากนั้นให้หาจุดศูนย์กลางของ สี่เหลี่ยม A หลังจากนั้น ให้หาจุดศูนย์กลางของ สี่เหลี่ยม B จากนั้นให้เลื่อนหาจุดตรงกลาง ระหว่างจุดศูนย์กลาง A และ B  จึงเรียกว่าจุดศูนย์กลางบ้าน 

รูปที่ 8 ให้ทำการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน จากนั้นให้หาจุดศูนย์กลางของ สี่เหลี่ยม A หลังจากนั้น ให้หาจุดศูนย์กลางของ สี่เหลี่ยม B และหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยม C จากนั้นให้เลื่อนหาจุดที่ตัดตรงกลาง (จุด transfer)  ระหว่างจุดศูนย์กลาง A และ B  C จึงเรียกว่าจุดศูนย์กลางบ้าน  (รูปที่ 7)

หมายเหตุ

1.กรณีบ้านเว้าแหว่ง หรือยื่นออกเล็กน้อย ถือว่า ให้เพิ่มส่วนที่ขาดหรือตัดส่วนที่เว้าแหว่งออก 

2. พิจารณาเฉพาะในส่วนกำแพงในตัวบ้าน  ไม่รวมรั้ว และ ระเบียง

ตำแหน่งจุดศูนย์กลางบ้าน ควรจะเป็นส่วนที่เป็นที่โล่ง นี้ควรจะทำให้มีความรู้สึกโปร่งโล่งสบาย เพราะในตำแหน่งจุดศูนย์กลางบ้านเป็นตำแหน่งที่เทพเจ้าเบื้องบนลงมาประทานพรให้กับมนุษย์ผู้ใฝ่ดี 

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security