EP21 ผังดาวดี

1.ผังดาวมาตรฐาน

1.1 ดาวรุ่งเรืองหน้าหลัง (อ๋วงซัวอ๋วงเหี่ยง)

1.2 ดาวขึ้นเขาตกน้ำ (เจี่ยซัวเหี่ยจุ้ย)

1.3 ดาวคู่อยู่หลังบ้าน (ซังแชเก้าซัว)

1.4 ดาวคู่อยู่หน้าบ้าน (ซังแชเก้าเหี่ยง)

2.ผังดาวพิเศษ

2.1 ภาคีสิบ (ฮะจั๊บ)

2.2 เจ็ดดาวชิงพลัง (ชิกแชผะเกียบ)

2.3 ผังดาวไตรภาคี (แป่บ้อซาปัวข่วย)

2.4 ผังภาคีเรียงตัว (เหลี่ยงจูซาปัวข่วย)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security