EP2 รู้จักแผนภูมิ โป๊ยข่วย

เมื่อเดินไปตามถนนเยาวราช ร้านขายของเกี่ยวกับของเส้นไหว้ ของชาวจีน หรือร้านขายทอง จะเห็นแผนภูมิ “ โป๊ยข่วย” ในบางครั้งเราจะเห็น  “โป๊ยข่วย” แขวนอยู่ตามหน้าประตูบ้าน ร้านค้า โดยชื่อว่า หากแขวนโป๊ยข่วย ไว้หน้าบ้าน จะช่วยสลายพลังที่ไม่ดีให้พ้นจากภัยอันตรายได้ 

“โป๊ยข่วย” มาจากคำว่า “โป๊ย” ที่แปลว่า แปด ส่วน ข่วย แปลว่า ทิศ รวมกันแล้วแปลว่า 8ทิศ  ลักษณะโป๊ยข่วยจึงมีลักษณะของ 8 เหลี่ยมมีความหมายแทน 8 ทิศ ภายในจะมีเส้นขีดเต็ม และ ขีดประอยู่ ประจำตำแหน่งปนะจำในแต่ละทิศอย่างแน่นอน ซึงในแต่ละทิศก็มีชื่อเรียกแตกต่างกัน ไปโดยที่โป๊ยข่วย แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  โป๊ยข่วยก่อนฟ้า ละ โป๊ยข่วยหลังฟ้า

การกำเนิด โป๊ยข่วยมีจุดเริ่มต้นมาจาก  ตำนานในสมัยโบราณ  โดยชาวจีนนั้นมีความเชื่อว่า ตนเองมีต้นกำเนิดมาจาก บรรพบุรษในสมัย “ฮกฮี” เมื่อ 4,500 ปีก่อน ซึ่งมีมีกษัตริย์ที่ปกครองในสมัยนั้นเรียกว่า “กษัตริย์ฮกฮี” 

ตามตำนานกล่าวว่า  ท่านฮกฮี มีพ่อเป็นมังกร  ทำให้ตนเองมีอายุยืน ด้วยความอยากรู้ ถึงธรรมชาติ จึงเฝ้าสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เช่นยามอาทิตย์ คล้อยลง แล้ว ดวงจันทร์ก็ขึ้นมาแทน การโคจรของดวงดาว ภูเขาที่ตั้งตระหง่าน กับภูเขาที่เป็นหุบเหวที่ลึกลงไป น้ำขึ้นน้ำลง น้ำที่ไหลไปไหลมา กับน้ำที่หยุดนิ่ง

เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่ได้มี การคิดค้นตัวอักษรเพื่อใช้บันทึกสิ่งต่างๆ จึงทำให้นึกถึงสัญลักษณ์ง่ายๆ 2 แบบ คือ เส้นหยางและเส้นหยิน  เส้นหยาง แทนด้วยเส้นเต็ม และเส้น หยินแทนด้วยเส้นปประ

 

เมื่อนำเส้นหยินและหยาง มารวมกัน จึงก่อให้เกิดความหมายที่อธิบายถึง ความเปลี่ยนแปลงของจักรวาล มองหาความเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจนจากสิ่งใกล้ตัว พร้อมทั้งแบ่งสรรพสิ่ง ทั้งหลายในจักรวาล ให้เป็นไปตามสภาพได้ทั้งหมด 8 รูปแบบ และนำมาวางตำแหน่งลงบนแผนภาพ ซึ่งเกิดเป็นทิศทั้งหมด 8 ทิศ หรือแต่ละตัวแทนขอสรรพสิ่งทั้ง 8 นั้นเกิดขึ้นระหว่างการผสมผสนของหยินและหยาง จึงกลายเป็นที่มาของโป๊ยข่วยก่อนฟ้า

ผังก่อนฟ้า : โซยทีโป๊ยข่วย

แผนภูมิก่อนฟ้า เป็นแผนภูมิที่มีอิทธิพล ที่มีเนื้อหาวิชาฮวงจุ้ย รวมถึงสอดแทรกอยู่ในศาสนา และวัฒนธรรมของชาวจีนอย่างแยกไม่ออก สัญลักษณ์ของโป๊ยข่วยมีดังนี้ 

แผนภูมิก่อนฟ้าคือการจำลองพลังงาน ของจักรวาลที่ประกอบด้วย 5 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้  ธาตุไฟ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่า พลังงานจักรวาลโป๊ยข่วยก่อนฟ้า จะช่วยปรับสมดุลของพลังงาน ของธาตุในชีวิตประจำวันเพื่อให้ชีวิตนั้นสงบและมีความร่มเย็น

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security