Products

แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CT-08 แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่เดียว CT-08 บ้านที่ถูกออกแบบมาถูกหลักฮวงจุ้ยให้มีความเป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพรารี่ ผสมผสานกับตัวหลังคาเป็นทรงจั่วสมัยใหม่ มีหน้าต่างรอบบ้านเพื่อรับแสงธรรมชาติ และเพิ่มรายละเอียดให้กับผนังด้วยหินตกแต่งและระแนงไม้เทียม เป็นส่วนประกอบทำให้ตัวบ้านดูโดดเด่นมากขึ้น และให้ตัวบ้านหรูหรา  แข็งแรง  มั่นคง ภายในของบ้านชั้นเดียวขนาดกลางนี้แบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัว ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำและมีโถงห้องรับแขกกว้างขวางเพื่อรับพลังงานชี่เข้ามาในบ้านได้มากขึ้น...
แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CT-01 แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CT-01 บ้านที่ถูกออกแบบมาให้ถูกหลักฮวงจุ้ยมีความเป็นสไตล์ลอฟท์ผสมผสานกับการตัวหลังคาเป็นทรงจั่ว  มีหน้าต่างรอบบ้านเพื่อรับแสงธรรมชาติ และเพิ่มรายละเอียดในส่วนตัดคานด้วยหินตกแต่งรอบๆบ้าน เป็นส่วนประกอบทำให้ตัวบ้านดูโดดเด่นมากขึ้น ให้ความรู้สึกแข็งแรง หนักแน่น มั่นคง ภายในของบ้านชั้นเดียวขนาดกลางนี้แบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัว ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำและมีโถงห้องรับแขกกว้างขวางเพื่อรับพลังงานชี่เข้ามาในบ้านได้มากขึ้น พื้นที่ใช้สอย...
แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CT-02 แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CT-02 บ้านที่ถูกออกแบบมาให้ถูกหลักฮวงจุ้ยมีความเป็นสไตล์โมเดิร์น คอนเทมโพรารี่ ผสมผสานกับตัวหลังคาเป็นทรงจั่วสมัยใหม่  มีหน้าต่างรอบบ้านเพื่อรับแสงธรรมชาติ และเพิ่มรายละเอียดในส่วนผนังอิฐโชว์แนวและไม้เทียมตกแต่งบ้านและเป็นส่วนประกอบทำให้ตัวบ้านดูโดดเด่นมากขึ้น ให้ความรู้สึกแข็งแรง หรูหรา มั่นคง ภายในของบ้านชั้นเดียวขนาดกลางนี้แบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัว ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำและมีโถงห้องรับแขกกว้างขวางเพื่อรับพลังงานชี่เข้ามาในบ้านได้มากขึ้น...
แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CT-03 แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CT-03 บ้านฮวงจุ้ยที่ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพรารี่ ผสมผสานกับตัวหลังคาเป็นทรงจั่วสมัยใหม่  มีหน้าต่างรอบบ้านเพื่อรับแสงธรรมชาติ และเพิ่มรายละเอียดในส่วนผนังไม้เทียมที่ใช้การจัดวางแนวฟันปลามาตกแต่งบ้านและเป็นส่วนประกอบทำให้ตัวบ้านดูโดดเด่นมากขึ้น และเล่นด้วยการใช้ระแนงไม้เทียมมาตกแต่งเพื่อให้ความรู้สึก หรูหรา มั่นคง และให้เข้ากับสมัยใหม่ ภายในของบ้านชั้นเดียวขนาดกลางนี้แบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัว ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำและมีโถงห้องรับแขกกว้างขวางเพื่อรับพลังงานชี่เข้ามาในบ้านได้มากขึ้น...
แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CTR-06 แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่สไตล์รีสอร์ทชั้นเดียว CTR-06 บ้านฮวงจุ้ยที่ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นสไตล์คอนเทมโพรารี่ ผสมผสานกับตัวหลังคาเป็นทรงปั้นหยา  มีหน้าต่างรอบบ้านเพื่อรับแสงธรรมชาติ และเพิ่มรายละเอียดให้กับเสาแต่งด้วยหินตกแต่งและไม้เทียมมาตกแต่ง ผนังเล่นด้วยบัวแต่งรอบๆบ้าน และระแนงไม้เทียม  เป็นส่วนประกอบทำให้ตัวบ้านดูโดดเด่นมากขึ้น และให้ตัวบ้านหรูหรา  แข็งแรง  มั่นคง ภายในของบ้านชั้นเดียวขนาดกลางนี้แบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัว ประกอบด้วย 3 ห้องนอน...
แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CTR-04 แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่สไตล์รีสอร์ทชั้นเดียว CTR-04 บ้านฮวงจุ้ยที่ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นสไตล์คอนเทมโพรารี่ ผสมผสานกับตัวหลังคาเป็นทรงจั่ว  มีหน้าต่างรอบบ้านเพื่อรับแสงธรรมชาติ และเพิ่มรายละเอียดให้กับผนังส่วนหน้าด้วยการเซาะร่องรูปทรงสี่เหลี่ยมเรขาคณิตและหินแต่ง เป็นส่วนประกอบทำให้ตัวบ้านดูโดดเด่นมากขึ้น และให้ตัวบ้าน แข็งแรง  มั่นคง ภายในของบ้านชั้นเดียวขนาดกลางนี้แบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัว ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำและมีโถงห้องรับแขกกว้างขวางเพื่อรับพลังงานชี่เข้ามาในบ้านได้มากขึ้น...
แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CTR-05 แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่สไตล์รีสอร์ทชั้นเดียว CTR-05 บ้านฮวงจุ้ยที่ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นสไตล์คอนเทมโพรารี่ ผสมผสานกับตัวหลังคาเป็นทรงปั้นหยา  มีหน้าต่างรอบบ้านเพื่อรับแสงธรรมชาติ และเพิ่มรายละเอียดให้กับเสาแต่งด้วยหินตกแต่งและไม้เทียมมาตกแต่งผนังเล่นด้วยบัวแต่งรอบๆบ้าน และระแนงไม้เทียม  เป็นส่วนประกอบทำให้ตัวบ้านดูโดดเด่นมากขึ้น และให้ตัวบ้านหรูหรา  แข็งแรง  มั่นคง ภายในของบ้านชั้นเดียวขนาดกลางนี้แบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัว ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2...
แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CTR-07 แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่สไตล์รีสอร์ทชั้นเดียว CTR-07 บ้านฮวงจุ้ยที่ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นสไตล์คอนเทมโพรารี่ ผสมผสานกับตัวหลังคาเป็นทรงปั้นหยา  มีหน้าต่างรอบบ้านเพื่อรับแสงธรรมชาติ และเพิ่มรายละเอียดให้กับเสาแต่งด้วยหินตกแต่งและไม้เทียมมาตกแต่ง ผนังเล่นด้วยบัวแต่งรอบๆบ้าน และโดดเด่นด้วยระแนงไม้เทียมซิ่งใช้บังแสงแดดแต่ก็ยังเปิดรับพลังชี่เข้ามาในเวลาเดียวกัน  เป็นส่วนประกอบทำให้ตัวบ้านดูโดดเด่นมากขึ้น และให้ตัวบ้านหรูหรา  แข็งแรง  มั่นคง ภายในของบ้านชั้นเดียวขนาดกลางนี้แบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัว ประกอบด้วย 2 ห้องนอน...
แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CTR-11 แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่สไตล์รีสอร์ทชั้นเดียว CTR-11 บ้านฮวงจุ้ยที่ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นสไตล์คอนเทมโพรารี่ ผสมผสานกับตัวหลังคาเป็นทรงปั้นหยา  มีหน้าต่างรอบบ้านเพื่อรับแสงธรรมชาติ และเพิ่มรายละเอียดให้กับผนังบางส่วนด้วยหินตกแต่งและบัวแต่ง เพิ่มการตกแต่งด้วยไม้เทียมที่ผนังบางส่วน เป็นส่วนประกอบทำให้ตัวบ้านดูโดดเด่นมากขึ้น และให้ตัวบ้านดูเรียบสบาย แข็งแรง แต่มั่นคง ภายในของบ้านชั้นเดียวขนาดกลางนี้แบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัว ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2...
แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CTR-12 แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่สไตล์รีสอร์ทชั้นเดียว CTR-12 บ้านฮวงจุ้ยที่ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นสไตล์คอนเทมโพรารี่บวกกับสไตล์ลอฟท์  ผสมผสานกับตัวหลังคาเป็นทรงจั่ว  มีหน้าต่างรอบบ้านเพื่อรับแสงธรรมชาติ และเพิ่มรายละเอียดให้กับผนังบางส่วนด้วยหินตกแต่งและบัวแต่ง เพิ่มการตกแต่งด้วยไม้เทียมที่ผนังบางส่วน เป็นส่วนประกอบทำให้ตัวบ้านดูโดดเด่นมากขึ้น และให้ตัวบ้านดูแข็งแรง หนักแน่น แต่มั่นคง ภายในของบ้านชั้นเดียวขนาดกลางนี้แบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัว ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2...
แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CTR-13 แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่สไตล์รีสอร์ทชั้นเดียว CTR-13 บ้านฮวงจุ้ยที่ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นสไตล์คอนเทมโพรารี่บวกกับสไตล์ลอฟท์  ผสมผสานกับตัวหลังคาเป็นทรงจั่ว  มีหน้าต่างรอบบ้านเพื่อรับแสงธรรมชาติ และเพิ่มรายละเอียดให้กับผนังบางส่วนด้วยหินตกแต่งและบัวแต่ง เพิ่มการตกแต่งด้วยไม้เทียมที่ผนังบางส่วน เป็นส่วนประกอบทำให้ตัวบ้านดูโดดเด่นมากขึ้น และให้ตัวบ้านดูแข็งแรง หนักแน่น แต่มั่นคง ภายในของบ้านชั้นเดียวขนาดกลางนี้แบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัว ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2...
แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่ชั้นเดียว CTR-14 แบบบ้านฮวงจุ้ยคอนเทมโพรารี่สไตล์รีสอร์ทชั้นเดียว CTR-14 บ้านฮวงจุ้ยที่ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นสไตล์คอนเทมโพรารี่ ผสมผสานกับตัวหลังคาเป็นทรงจั่วเล่นระดับ 2 ชั้น  มีหน้าต่างรอบบ้านเพื่อรับแสงธรรมชาติ และเพิ่มรายละเอียดให้กับผนังบางส่วนด้วยไม้เทียมตกแต่งและบัวแต่ง เพิ่มการตกแต่งด้วยไม้เทียมจัดวางเป็นฟันปลา  เป็นส่วนประกอบทำให้ตัวบ้านดูโดดเด่นมากขึ้น และให้ตัวบ้านดูแข็งแรง หรูหรา แต่มั่นคง ภายในของบ้านชั้นเดียวขนาดกลางนี้แบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัว ประกอบด้วย 3...
Spinner