5 ธาตุ ตามหลักฮวงจุ้ย หนุนเสริมดวง ชีวิตสุดปัง

          5 ธาตุ หลักฮวงจุ้ย ตามหลักของดวงจีน คือ เรื่องของการสร้างความสมดุล ของ ธาตุทั้ง 5 คือ ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ ที่มีอยู่ในร่างกายของเรา คือ ลักษณะของพลังธรรมชาติที่ประจุเข้าสู่ร่างกายเป็นครั้งแรกของชีวิต (การหายใจครั้งแรก) ซึ่งแต่ละคนก็จะประจุพลังธรรมชาติแตกต่างกันตาม ปี เดือน วัน ยาม ของการถือกำเนิดแต่ละคน ทำให้เรารู้ว่าธาตุต่างๆ ในดวงของเรา มีธาตุใดบ้างที่อ่อนแอ หรือ แข็งแรง

            ธาตุสำคัญ คือ ธาตุที่ทำให้ดวงเกิดความสมดุล เมื่อพลังงานในร่างกายมีการไหลเวียนอย่างมีความสมดุล จึงนำมาซึ่งสุขภาพกายและใจที่ดี มีพลังในการดำเนินชีวิต ช่วยส่งเสริมการแสดงออก คิด พูด ทำ ไปในทางที่ดีต่อชีวิต นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง หรือ เรียกว่า มีดวงชะตาที่ดีนั่นเอง

          ด้วยหลัก 5 ธาตุ หลักฮวงจุ้ย ตามศาสตร์จีนโบราณ คือ ธาตุ ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ ซึ่งทุกธาตุจะมีวัฏจักรก่อเกิด และพิฆาต ควบคุม หมุนเวียนกันโดยธรรมชาติ คือ วัฏจักรก่อเกิด คือ ดิน ก่อเกิด ทอง , ทอง ก่อเกิด น้ำ , น้ำ ก่อเกิด ไม้ , ไม้ ก่อเกิด ไฟ และ ไฟ ก่อเกิด ดิน

วัฏจักรพิฆาต ควบคุม คือ ดิน ควบคุม น้ำ , น้ำ ควบคุม(ดับ) ไฟ , ไฟ ควบคุม(หลอม) ทอง , ทอง ควบคุม(ตัด) ไม้ และ ไม้ ควบคุม(กิน) ดิน

          ทุกสรรพสิ่งล้วนมี 5 ธาตุอยู่ในตัวเสมอ แต่ความมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของแต่ละธาตุกันไป คนเราจะมีไม่เท่ากัน ซึ่งทุกคนก็จะมีธาตุประจำตัวเช่นกัน ก่อนอื่น ถ้าหากเราเข้าใจหลักการพลังงานธาตุทั้ง 5 ที่มีลักษณะเป็นวงจร ขับเคลื่อนหมุนวนเชื่อมโยงกันทั้งหมด ก็จะช่วยทำให้เราเห็นภาพมากขึ้น เพราะทั้งห้าธาตุต่างก็ช่วยก่อเกิดหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และต่างก็ปะทะ พิฆาต ควบคุมกันด้วย ซึ่งในภาพรวมนิยามของ 5 ธาตุ ตามหลักฮวงจุ้ย สำหรับการเสริมดวงชะตา ได้แก่ 5 ธาตุตามหลักฮวงจุ้ย ดังนี้

ธาตุดิน

ธาตุดิน จัดว่าเป็นธาตุที่แสดงถึงความมั่นคง สงบนิ่ง สุขุม ให้ความรู้สึกที่สื่อถึงความไว้วางใจได้ ในแง่ของการทำงาน การเงิน ก็หมายถึง การประหยัด เก็บออมได้ และการสนับสนุน ความสมดุล เป็นหลักที่แข็งแกร่ง

ในด้านฮวงจุ้ย คนที่ธาตุดินให้คุณ ยังเกี่ยวข้องกับทิศทางของบ้านอีกด้วย บ้านที่ดี เสริมดวงชะตาควรหันหน้าไปยังตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นการหันหน้าอยู่ในทิศทางของธาตุดินอีกด้วย วัสดุตกแต่งในทิศนี้ ของบ้านควรมีหินซึ่งเป็นส่วนประกอบของธาตุดิน และควรมีสีครีม เหลือง ส้ม น้ำตาลอ่อน ซึ่งเป็นสีตัวแทนธาตุดินอีกด้วย

ด้านธุรกิจที่เข้ากันกับธาตุดิน คือ กลุ่มของ อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น งานด้านธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง บ้าน ที่พักอาศัย เกี่ยวกับที่ดิน ไปจนถึงงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การออกแบบ โรงแรม แล้วยังครอบคลุมถึงงานที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหิน ดิน เหมืองแร่  ไปจนถึงของโบราณต่างๆ

นอกจากนี้ธาตุดินยังเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถืออย่างสูง เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะเป็น งานเกี่ยวกับแพทย์ โรงพยาบาล ธุรกิจด้านสุขภาพ งานด้านอุปกรณ์การแพทย์ ยา คลินิก รวมถึงงานด้าน ประกันภัย งานบริการ  ที่ปรึกษา รวมถึงงานด้านมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ และงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

ธาตุน้ำ

ธาตุน้ำ เป็นธาตุที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกสงบ สติปัญญา โชคลาภ การเคลื่อนไหว อารมณ์ ซึ่งยังสื่อถึง การเจรจา เดินทาง การติดต่อสื่อสาร

สำหรับคนชอบธาตุน้ำ หรือธาตุน้ำให้คุณ ควรเลือกบ้านที่หันหน้าไปยังทิศเหนือ ควรตกแต่งด้วยสีฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ หรือ ตั้งน้ำพุไว้ในทิศนี้ เพื่อให้มีการเคลื่อนไหว ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นโชคลาภมาให้ด้วย

ด้านธุรกิจที่เข้ากันกับธาตุน้ำ คือ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน และมักต้องมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง รวมถึงสายงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทาง เคลื่อนไหว งานทางน้ำ งานที่ต้องเจรจาติดต่อกับผู้คน แล้วยังรวมไปถึงงานด้านความสะอาดอีกด้วย

ดังนั้นงานที่แนะนำ จึงเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องออกเดินทาง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ขนส่ง Logistics การประมง การติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง ไปจนถึงงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้กลยุทธ์ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

ธาตุไฟ

ธาตุไฟ เป็นธาตุที่แสดงถึง แสงสว่าง พลังงาน การแสดงออก ความสวยงาม ความมีพลัง ความโดดเด่นเป็นสง่า แล้วยังรวมถึงจิตใจที่ร้อนแรง ความใจร้อน

สำหรับคนที่ธาตุไฟให้คุณ  ควรเลือกบ้านที่หันหน้าไปยังทิศใต้ ซึ่งแนะนำว่าให้ตกแต่งทิศนี้ด้วยสีแดง ชมพู หรือ สีโทนร้อน และสามารถจัดสร้างรูปทรงที่เป็นลักษณะสามเหลี่ยม จะยิ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธาตุไฟของบ้านนี้ได้ เพิ่มความมีโชคลาภด้วย

ด้านธุรกิจที่เข้ากันกับธาตุไฟ มักเกี่ยวข้องกับพลังงาน แสงสว่าง ไฟฟ้า หรือต้องใช้ความเป็นประกายเจิดจ้า ธุรกิจบันเทิง การแสดง ความสวยงาม เครื่องสำอาง สตูดิโอ รวมถึงงานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์

ธาตุทอง

ธาตุทอง หรือ โลหะ จัดว่าเป็นธาตุแห่งความ แข็งแกร่ง ความยุติธรรม ความจริงจัง ทรงอำนาจ งานของธาตุนี้มักเกี่ยวข้องกับสายอาชีพทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ไปจนถึงงานด้านกฎหมาย ทนายความ อัยการ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข การเงิน ทองคำ บัญชี โรงจำนำ งานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ การผลิตทางด้านอุตสาหกรรม และที่เกี่ยวข้องกับโลหะ เป็นต้น

ด้านฮวงจุ้ยนั้น หากบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถือว่าเป็นธาตุทอง มีข้อดีอย่างหนึ่งคือบ้านธาตุทองสามารถออกแบบได้หลากหลาย เช่น สร้างรูปทรงเป็นแนวโค้งเว้า เนื่องจาลักษณะทรงกลมหรือรูปทรงเป็นของธาตุทอง โลหะ แล้วยังสามารถใช้เป็นแนวขอบโค้ง ส่วนสีที่แนะนำว่าเข้ากับบ้านนี้คือ สีโลหะมันวาว สีขาว  สีควันบุหรี่ เป็นต้น

ธาตุไม้

ธาตุไม้ จัดว่าเป็นธาตุที่เกี่ยวข้องกับพลังจินตนาการ พลังสร้างสรรค์ อารมณ์แบบศิลปิน มีชีวิตจิตใจ ไม่อยู่นิ่งเฉย แล้วยังรวมถึงกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ งานอาสา จิตสาธารณะ และงานด้านเกษตรกรรม การเพาะปลูก ดอกไม้ ไปจนถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับไม้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และการศึกษา งานวิจัย งานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ การสอนเด็ก โรงเรียน เป็นต้น

สำหรับฮวงจุ้ยของคนที่ธาตุไม้ให้คุณ จะอยู่หันหน้าไปยังทิศตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ สัญลักษณ์คือสี่เหลี่ยมพื้นผ้า แนวตั้ง และยังสามารถใช้สีเขียวในการตกแต่งยังทิศนี้ได้อีกด้วย

แต่ละบุคคลก็จะมีธาตุที่ให้คุณแตกต่างกัน ในการที่จะทำอะไรสักอย่างที่ส่งผลกับชีวิต ธาตุให้คุณเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึง เพื่อเสริมให้ดวงในแต่ละด้านดียิ่งๆขึ้นไป ผู้ที่สนใจจะเริ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกิจการเกี่ยวกับอะไร โดยเรา theluckyspace/ theluckyname ก็มีการออกแบบโกโล้บริษัท โกโล้แบรนด์ แพคเกจจิ้ง นามบัตร ปกเพจ และอื่นๆ โดยใช้ธาตุให้คุณของเจ้าของกิจการมาใช้ในการออกแบบเพื่อเสริมกิจการให้เจริญรุ่งเรือง งอกเงยอย่างสวยงาม

สามารถดูผลงานได้ที่ https://www.theluckyname.com/home.php?gclid=EAIaIQobChMImJOtl8rU9wIVCZ1LBR3AmQCqEAAYASAAEgLZpvD_BwE

สนใจสามารถติดตามได้ที่

www.theluckyspace.com

Line : @Theluckyspace

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security