ออกแบบฉลากสินค้า/Packaging

    เสริมดวงธุรกิจเรียกทรัพย์

      ฉลากสินค้าฮวงจุ้ย ที่อ.ชัญ ได้ทำการออกแบบนั้นจะมีการพิจารณาตามวันเดือนปีเจ้าของกิจการเกิดตามหลักฮวงจุ้ยจีน  ออกแบบตามธาตุที่ช่วยส่งเสริมดวงชาตาเจ้าของกิจการ  และพิจารณาร่วมกับหลักการออกแบบฉลากสินค้าที่ดี ทำให้เป็นที่จดจำ สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์และสื่อถึงแบรนด์ได้อย่างดีที่สุด การออกแบบฉลากสินค้า หรือ packaging ที่เสริมฮวงจุ้ยประกอบ จะส่งผลต่อการรับรู้ต่อผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในแง่บวก จะช่วยเสริมในเรื่องการค้าขาย  และจะเป็นที่จดจำได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งธาตุที่ใช้ในการออกแบบจะ แบ่งเป็น 5 ธาตุ ได้แก่ ดิน น้ำ ทอง ไฟ ไม้ ฉลากสินค้า หรือ packaging ที่ดีจะมีอิทธิพลช่วยทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ในทางกลับกันหากที่ออกแบบมาผิดอาจทำให้กิจการมีอุปสรรคปัญหาได้ เหมาะ หรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ ฉลากสินค้า หรือ packaging หรือต้องการแก้ไขให้ถูกหลักฮวงจุ้ย ช่วยเสริมดวงธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮ้วงจุ้ย และประสบการณ์การออกแบบฉลากสินค้า หรือ packaging มามากกว่า 1000 แบบค่ะ  ⇓   

ผลงานออกแบบแพคเกจจิ้ง

ขั้นตอนการออกแบบฉลากสินค้าฮวงจุ้ย

เจ้าของธุรกิจ เจ้าของดวงชะตา
 : เพศชาย
เกิดวัน 22/04/2509

ปีนักษัตร : มะเมีย (ธาตุไฟ) 

ลักษณะธาตุที่ใช้ในการออกแบบ : ธาตุไฟ เสริม ธาตุไม้

สีที่ใช้ออกแบบหลัก คือสีแดง (ธาตุไฟ) และ เสริมด้วยสีเขียว (ธาตุไม้)

ออกแบบให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมที่เสริมถึงธาตุไฟ และเลือกใช้รูปทรงสีเหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นธาตุดินเข้ามาสนับสนุน 

ประเภทธุรกิจ :  ผลไม้อบแห้ง

concept ที่ลูกค้าต้องการ   : เสริมดวงในเรื่องยอดขายให้เพิ่มขึ้น

สีที่ใช้เสริมดวงชาตา 

◍ สีแดง เป็นหลัก จะเป็นสีของธาตุไฟ รูปทรงปลายแหลม สื่อถึงสัญลักษณ์ของธาตุไฟ ซึ่งเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมในกิจการที่ต้องการมีชื่อเสียงโด่งดัง และการเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว จะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องลาภยศ  ในดวงชาตาดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งดี

◍ สีขาว สื่อถึงสินค้าคือ ตัวแอปเปิ้ล เป็นตัวแทนของธาตุทอง ในดวงไส้ชาตาชาตามีดาว จันทร์ได้ตำแหน่งมหาจักร เสริมเรื่องความรวดเร็ว การขยับขยายในเรื่องยอดขาย และการเงิน

 สีเขียว เป็นตัวแทนของธาตุไม้ เป็นการออกแบบ ที่ส่งเสริมในด้านความเจริญงอกงาม ความรุ่งเรือง การมั่นคง สถาพรของกิจการ การมีชีวิตที่ดีรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ 

องค์ประกอบของธาตุที่ใช้ในการออกแบบฉลากสินค้าฮวงจุ้ย


การออกแบบ pakaging ฮวงจุ้ย ควรจะต้องมีการวิเคราะห์ดวงชะตาของเจ้าของกิจการ  และเลือกใช้สีและรูปทรงตามธาตุและเสริมธาตุเข้ามาใช้ 

ทำไมควรใช้บริการออกแบบแพคเกจฮวงจุ้ยกับเรา


  • ออกแบบแพคเกจจิ้ง Premium ที่ดูดี ส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจ บริษัทให้รุ่งโรจน์และก้าวหน้า
  • ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮวงจุ้ยอย่างแท้จริง
  • เราการดูดวงชะตาเจ้าของกิจการและหุ้นส่วนประกอบการออกแบบและมีคำอธิบายเกี่ยวกับโลโก้ ฮวงจุ้ยอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจ
  • ประสบการณ์ออกแบบแพคเกจจิ้ง บริษัทชั้นนำมากกว่า 1000 project

ฉลากสินค้าของคนธาตุไฟ


คนธาตุไฟ ได้แก่ คนที่เกิดปีนักษัตร  มะเส็ง  มะเมีย  สีที่ควรใช้ในฉลากสินค้า คือ สี แดง ส้ม ม่วง ชมพู จะช่วยส่งเสริมพลังของคนธาตุไฟ ในเรื่องของพลัง การกระตือรือร้น ความมีชื่อเสียงได้ดียิ่งขึ้น และควรจะใช้นำธาตุไม้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริม ได้แก่สีเขียว หรือ สีน้ำตาล เพื่อช่วยส่งเสริมในด้านของการสนับสนุน การเจริญเติบโต การขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น

ฉลากสินค้าของคนธาตุน้ำ


คนธาตุน้ำ ได้แก่ คนที่เกิดปีนักษัตร   ชวด กุน  สีที่ควรใช้ในฉลากสินค้า คือ สี ฟ้า น้ำเงิน ดำ จะช่วยส่งเสริมพลังของคนธาตุน้ำ ในเรื่องของการปรับตัว เสริมเรื่องการเจรจา การติดต่อสื่อสาร  ให้เป็นไปอย่างลื่นไหล และไม่ติดขัด และควรที่จะนำธาตุทองเข้ามาเสริม ได้เแก่สีทอง เงิน จะช่วยเสริมดวงกิจการในด้านยอดขายและการเงินเป็นอย่างดี 

ฉลากสินค้าของคนธาตุไม้ 


คนธาตุไม้ ได้แก่คนที่เกิด ปีนักษัตร   ขาล เถาะ สีหลักที่ควรใช้ใน ฉลากสินค้า คือ น้ำตาล เขียว  จะช่วยส่งเสริมพลังของคนธาตุไม้ ในเรื่องของความมีเหตุผล การเจริญเติบโตต่อยอด  ก้าวหน้า การเจริญรุ่งเรือง ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ และควรจะใช้ใช้ธาตุน้ำเข้ามาเสริม ได้แก่สีฟ้า ดำ หรือน้ำเงิน จะช่วยเสริมในเรื่องของการ เจรจาสื่อสารให้เป็นไปอย่างลื่นไหลไม่ติดขัด เสริมเรื่องการเจริญเติบโต และรุ่งเรืองของกิจการ

ฉลากสินค้าของคนธาตุดิน 


คนธาตุดิน ได้แก่ ปีนักษัตร   ฉลู มะโรง มะแม จอ สีที่ควรใช้ในฉลากสินค้า คือ น้ำตาลอ่อน ครีม เหลืองอ่อน  จะช่วยส่งเสริมพลังของคนธาตุดิน ในเรื่องของความเป็นปึกแผ่น ความมั่นคงสถาพร ของกิจการได้เป็นอย่างดี และควรเสริมด้วยธาตุไฟ ได้แก่ สีแดง ม่วง เหลือง ชมพู  จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของ  เจริญเติบโต  การมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ฉลากสินค้าของคนธาตุทอง


คนธาตุทอง ได้แก่คนที่เกิดปีนักษัตร   วอก ระกา สีที่ควรใช้ใน ฉลากสินค้าคือ สีทอง เงิน สีเมทัลลิค  จะช่วยเสริมพลังของคนธาตุทองในเรื่อง การตัดสินใจ ความเด็ดขาด มีเหตุผล การมีอำนาจ และเรื่องการเงิน ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ และควรจะใช้ธาตุดินเข้ามาเสริม ได้แก่สีน้ำตาล เหลือง  ครีม จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคง และเป็นปึกแผ่นของกิจการ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security