ออกแบบบ้านใหม่

บริการออกแบบบ้านใหม่

จุดเริ่มต้นของการการออกแบบบ้านที่อาศัย โดยมีการประยุกต์องค์ความรู้ระหว่าง ซินแส + สถาปนิก เข้าด้วยกัน แบบบ้านฮวงจุ้ยทุกหลังคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยการออกแบบบ้านที่มีการดูฮวงจุ้ยและดีไซน์ที่สวยงามประกอบกัน ในราคาที่ทุกคนๆ เอื้อมถึง และประหยัดเวลาในด้านการออกแบบ ลดปัญหาในการสร้างบ้านโดยต้องมีการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ทุบทิ้ง ต่อเติม ให้ถูกฮวงจุ้ยในภายหลัง 

The Luckyspace เป็นชื่อแรกที่คนนึกถึง เมื่อกล่าวถึงแบบบ้านคุณภาพสูง โดยมีการวางผังโดยใช้หลักวิชาดาว 9 ยุค และวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้านประกอบการออกแบบ

วิชาดาว 9 ยุค เป็นการนำพลังของจักรวาลในแต่ละพื้นที่ ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน มาเดินตามผังดาว 9 ยุค เพื่อมองหาปราณชี่ที่รุ่งเรือง และหลีกเลี่ยงปราณชี่ที่เสื่อมโทรม

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security