10 ขั้นตอนในจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) เรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง

ผู้ประกอบการในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าเป็นรูปแบบบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่ละอย่างล้วนมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป แน่นอนว่าการทำธุรกิจล้วนต้องมีการวางแผนและรู้แนวทางของกิจการว่าควรเป็นไปทิศทางใด ถ้าหากคุณสามารถเลือกได้ถูกทางก็จะแสดงถึงโอกาสและความเป็นต่อในการทำธุรกิจที่จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและขยายกิจการ มีความมั่นคงและพื้นฐานที่ดี สำหรับการจัดตั้งธุรกิจของคุณ

วันนี้ Theluckyspace  จึงได้รวบรวม 10 ขั้นตอนที่ใช้ในการจดทะเบียนหจก. หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาฝากกันค่ะ

1.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและส่งผลต่อผู้เป็นหุ้นส่วนในระยะยาว เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงความรับผิดชอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินลงทุน เงินที่ใช้ในการจดทะเบียน ตัวอย่างเช่น ถ้ากำหนดว่าทุนที่จัดตั้งมีจำนวน 700,000 บาท มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 คน นายซี หุ้นส่วนไม่จำกัดรับผิด ลงทุน 500,000 บาท และนายเค หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด  200,000 บาท ทุนของห้างหุ้นส่วนนี้ 700,000 บาท ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารจากนั้นต้องนำเงินลงทุนไปฝากเข้าบัญชีจึงสามารถเริ่มจดทะเบียนหจก.ได้

2.ที่ตั้งกิจการ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อมเพราะในการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ต้องมีที่ตั้งกิจการชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถจัดเตรียมไว้ได้ 2 แบบคือ หจก.ที่มีสาขากับไม่มีสาขาเป็นสำนักงานใหญ่แห่งเดียว สำหรับการจดแบบมีสาขา ส่วนที่เป็นสาขาจะต้องจดทะเบียนด้วยเช่นกัน

3.เตรียมชื่อที่จะใช้ในการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) โดยเป็นชื่อที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมพัฒนาธุรกิจแล้วว่าไม่มีการใช้ซ้ำ แนะนำให้ปรึกษากับหุ้นส่วน ชื่อที่ใช้ก็ควรเป็นชื่อที่อ่านง่าย สามารถมารถสื่อถึงประเภทธุรกิจ และสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ หากเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อห้างหุ่นส่วนที่มีความมงคลแล้ว จะเป็นการเริ่มต้นกิจการที่ดี นอกจากนั้นก็ควรจัดเตรียมตรายางไว้ใช้ยื่นในการจดบริษัทพร้อมกัน

4.เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ของกิจการ ทั้งนี้หากไม่มีเบอร์บ้านสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือได้ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่มีเว็บไซต์ยังไม่ต้องระบุได้

5.จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) เช่น แบบจองชื่อนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ เพื่อไม่ให้ตกหล่น

6.เตรียมค่าใช้จ่ายให้พร้อมสำหรับการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงควรเช็คค่าใช้จ่ายบนหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนไปจดทะเบียน

7.ทำการจองชื่อนิติบุคคลในเว็บไซต์ DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับขั้นตอนนี้เป็นการจองชื่อและตรวจสอบว่ามีการใช้ซ้ำกันหรือไม่ ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของกรมธุรกิจการค้าได้เลย ทั้งนี้ในวันยื่นจดทะเบียนให้นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นด้วย

8.ถ้าต้องการจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จะต้องเตรียมเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการ หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานประกอบการ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยินยอมให้เช่าสถานที่ประกอบการ เป็นต้น

9.เซ็นต์เอกสารคำขอจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) เป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงที่กรมการค้าธุรกิจ ดังนั้นจึงเป็นวันที่ได้ทำการจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

10.ส่งมอบเอกสารเพื่อจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) รับเอกสารที่ยืนยันว่าได้จดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)เรียบร้อยแล้ว

เมื่อทราบแล้วว่า 10 ขั้นตอนเริ่มจดทะเบียนหจก.(ห้างหุ้นส่วนจำกัด) จะต้องทำอย่างไรบ้าง หากใครที่ยังไม่มีชื่อห้างหุ่นส่วนจำกัดหรือชื่อบริษัทในใจก็สามารถใช้บริการตั้งชื่อจากทาง Theluckyname เพื่อความสะดวกและช่วยเสริมกิจการของท่านให้ราบรื่นและความมั่นคงของธุรกิจในอนาคต

สนใจบริการเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Line : @theluckyspace

Line : @Theluckyname

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security