เปิดวาร์ป เว็บไซต์ที่ดี ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร?

       เมื่อธุรกิจออนไลน์สมัยนี้จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราได้ ดังนั้นการมีเว็บไซต์สามารถช่วยตอบโจทย์การบริการได้เป็นอย่างดี แล้วเว็บไซต์ที่ดีนั้น มีลักษณะเป็นอย่างไร?

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ดี

ผู้ใช้งานส่วนมากเข้ามายังเว็บไซต์เพื่อต้องการข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์ เพื่อจำนำกลับมาใช้หรือสนใจในสินค้าและบริการ ดังนั้นหากเว็บไซต์มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ดีก็จะช่วยให้เกิดความประทับใจเพื่อที่จะใช้บริการต่อๆ ไปได้ โดยสิ่งที่ต้องคำนึงมีดังต่อไปนี้

 • รองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต
 • แสดงผลได้ทุกๆ Browser ไม่ว่าจะเป็น Firefox, Chrome, Safari
 • ควรใช้ Font มาตรฐาน เพราะหากใช้ Font พิเศษที่ Browser ไม่ได้ทำการติดตั้ง อาจทำไม่สามารถอ่านข้อมูลได้
 • ระวังการเลือกใช้สีตัวอักษรและสีพื้นหลังที่ใกล้เคียงกันเกินไป รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้สีเพียงอย่างเดียวเพื่อสื่อความหมายหรือไฮไลท์ข้อมูลสำคัญ

ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล

เว็บไซต์ที่ดีนั้นไม่ควรมีการประมวลผลข้อมูลหน้าเว็บไซต์ที่ช้าเกินไป เพราะถ้าข้อมูลเว็บไซต์ของคุณนั้นประมวลผลช้า อาจส่งผลเสียทำให้ผู้ใช้งานปิดหน้าเว็บของคุณไปได้ในทันที โดยวิธีแก้ไขมีง่ายๆ ดังนี้

 • ขนาดภาพที่ใช้ หากขนาดของไฟล์รูปใหญ่เกินไปและมีรูปภาพขนาดใหญ่ จะส่งผลต่อความเร็ว ควรเลือกใช้การ “Save for Web” และบันทึกนามสกุลเป็นไฟล์ .JPG หรือ .GIF
 • ตรวจสอบการแสดงผลภาพเคลื่อนไหวแบบ Flash การใช้ภาพเคลื่อนไหวมีการส่งผลต่อความเร็วเว็บไซต์เช่นกันและอาจไม่แสดงผลในบางอุปกรณ์ จึงควรทดสอบความเร็วและการแสดงผลหน้าเว็บก่อนเสมอ

ความง่ายในการใช้งาน

 • จัดกลุ่มข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบ “Breadcrumb Navigation” ซึ่งจะเป็นเสมือนเครื่องมือนำทางแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างเป็นลำดับขั้นโดยง่าย
 • มีการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อลดเวลาในการค้นหาข้อมูล พร้อมเพิ่มความสะดวกโดยการมี Footer Menu เพื่อคลิกไปยังหน้าอื่นๆ ได้โดยไม่ต้อง Scroll หน้าขึ้นไปด้านบน

ความน่าเชื่อของเว็บไซต์

ความน่าเชื่อเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากว่าลูกค้าไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสินค้าที่ได้เลือกซื้อไปนั้น มีคุณภาพและน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยสิ่งที่ต้องคำนึงมีดังต่อไปนี้

 • ดีไซน์การออกแบบเว็บไซต์ ควรน่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ (Professional Look) มีเนื้อหาอย่างครบถ้วน มีรูปภาพสินค้าหรือบริการประกอบเนื้อหาอย่างชัดเจน และจัดข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการเข้าชม
 • แสดงที่อยู่ติดต่อชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือกรณีที่มีหน้าร้านจริง สามารถแสดงแผนที่ตั้ง เพื่อยืนยันการมีตัวตน และรองรับการติดต่อเข้ามาของลูกค้าที่สนใจได้
 • สร้างหน้าเกี่ยวกับเรา (About Us) แสดงเนื้อหาของประวัติความเป็นมา ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ของบริษัท ภาพออฟฟิศ ทีมงาน

การแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามฮวงจุ้ย

ทาง theluckyspace ได้ทำการออกแบบนั้น จะมีการพิจารณาตามวันเดือนปีเจ้าของกิจการเกิดตามหลักฮวงจุ้ยจีน  โดยมีการออกแบบตามธาตุที่ช่วยส่งเสริมดวงชาตาเจ้าของกิจการ  และพิจารณาร่วมกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ทำให้เป็นที่จดจำ สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์และสื่อถึงตัวตนของบริษัทได้อย่างดีที่สุด การออกแบบเว็บไซต์ฮวงจุ้ย จะส่งผลต่อการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อบริษัทในแง่บวก จะช่วยเสริมในเรื่องการค้าขาย  และจะเป็นที่จดจำได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งธาตุที่ใช้ในการออกแบบจะแบ่งเป็น 5 ธาตุ ได้แก่ ดิน น้ำ ทอง ไฟ ไม้

การออกแบบเว็บไซต์ฮวงจุ้ย ที่ดีจะมีอิทธิพลช่วยทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ในทางกลับกันหากการออกแบบเว็บไซต์ออกมา โดยไม่ได้พิจารณาตามหลักฮวงจุ้ย อาจทำให้กิจการมีอุปสรรคปัญหาได้ เหมาะหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ ช่วยเสริมดวงธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮวงจุ้ย และทีมงานที่มีประสบการณ์การแบบเว็บไซต์ มากกว่า 500 เว็บไซต์

ตัวอย่างการออกแบบเว็ปไซต์ฮวงจุ้ย 

ตัวอย่างการออกแบบเว็ปไซต์ฮวงจุ้ย ที่จะใช้ในเรื่องของธาตุ สี และ รูปแบบ เป็นการออกแบบให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เพื่อเสริมดวง รวยทรัพย์

ตัวอย่างการออกแบบเว็ปไซต์ฮวงจุ้ย ที่จะใช้ในเรื่องของธาตุ สี และ รูปแบบ เป็นการออกแบบให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เพื่อเสริมดวง รวยทรัพย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security