เคล็ดลับ…การออกแบบห้องครัวให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

ทำไมครัวถึงสำคัญนัก??

          ห้องครัว เป็นตัวแทนของแม่บ้านที่มีหน้าที่ทำอาหารเลี้ยงดูคนในบ้านให้มีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ส่งผลทำให้มีพละกำลังในการทำงาน  ภายในห้องครัวอุปกรณ์สำคัญประกอบไปด้วย “เตาไฟ และ ก๊อกน้ำ” เตาไฟดเป็นธาตุไฟ ให้ความร้อนในการหุงหาอาหาร ส่วนก๊อกน้ำเป็นธาตุน้ำ ใช้ชำระวัตถุดิบ ในการปรุงอาหารให้สะอาด     การออกแบบครัวที่ดีนั้นนอกจากคำนึงถึงรูปทรงของห้องครัว และตำแหน่งที่ตั้งของครัวแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยด้วย สิ่งที่ต้องใส่ใจในการจัดห้องครัว มีองค์ประกอบดังนี้

  1. ตำแหน่งของห้องครัว
  2. การวางเตาไฟ และก๊อกน้ำไม่ให้เกิดการปะทะกัน

1. ประตูห้องครัวห้ามตรงกับประตูห้องน้ำ

ประตูห้องครัวมีพลังของธาตุไฟตรงกับประตูของห้องน้ำ ซึ่งเป็นพลังธาตุน้ำที่สกปรก ส่งผลให้สามาชิกในบ้านนั้นเกิดความเจ็บป่วยสุขภาพไม่เข็งแรง

วิธีแก้ไข  

– ย้ายเตาไฟ ไม่ให้ตรงกับประตู หากมีพื้นที่พอให้หาตู้หรือฉากมากั้น

2. เตาไฟห้ามตรงกับประตูห้อง หลีกเลี่ยงการเปิดประตูครัวแล้วเจอกับเตาในทันทีลักษณะนี้ก็เหมือน กับการเปิดประตูแล้วเจอทางแยกรูปตัว T ขนาดเล็ก พลังงานชี่มาจากทางประตูและเข้าสู่ครัวอย่างรวดเร็ว จะเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรง จะเกิดปัญหาในเรื่องของการเก็บทรัพย์

วิธีแก้ไข 

– หาฉากมากั้นไม่ให้เห็นเตาไฟ

3. การจัดวางเตาในห้องครัว ควรหลีกเลี่ยงธาตุไฟและธาตุน้ำปะทะกัน หลักการนี้เป็นหลักสำคัญที่ใช้ในการออกแบบบ้านฮวงจุ้ย ควรจะมีระยะห่างระหว่างอ่างซิงก์และเตา 1-2 ฟุต ขึ้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไฟและน้ำปะทะกัน ส่งผลให้คนในบ้านเกิดการทะเลาะเบาะแว้งและเสียทรัพย์

วิธีแก้ไข

-ใช้ธาตุไม้เข้ามาแก้ไข ให้เราหาสิ่งของธาตุไม้มาวางกั้นกลางระหว่างเตาไฟกับอ่างล้างจาน ของที่หาง่ายในครัวคือเขียงไม้ ซึ่งพลังของเขียงคือธาตุไม้

4. เตาไฟไม่ควรอิงกับพนังห้องน้ำ ภายในห้องครัวอุปกรณ์สำคัญประกอบไปด้วย “เตาไฟ และ ก๊อกน้ำ” เตาไฟเป็นธาตุไฟให้ความร้อนเกี่ยวกับการหุงอาหาร ส่วนก๊อกน้ำเป็นก๊อกน้ำที่ใช้ในการล้างวัตถุดิบครัวใดที่มีเตาและอ่างซิงก์ ควรหลีกเลี่ยงปัญหาไฟและน้ำปะทะกัน ส่งผลให้คนในบ้านเกิดการทะเลาะเบาะแว้งและเสียทรัพย์

5. ผนังหลังเตาควรเป็นผนังทึบ เนื่องจากเตาเปรียบเสมือนแหล่งที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนในบ้าน หากผนังหลังเตาขาดความมั่นคงแล้ว จะส่งผลให้ มีปัญหาในเรื่องโชคลาภ ได้

สรุป ห้องครัว เป็นอีกห้องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ควรจะจัดให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย เนื่องจากห้องครัวสะท้อนถึงสุขภาพและการเงิน ของแม่บ้าน จึงควรใส่ใจในการออกแบบห้องครัวให้มีความสวยงามมีประโยชน์ใช้สอย เพราะปัจจุบันแม่บ้านไม่ใช่เพียงแม่บ้านอีกต่อไป บางครอบครัวแม่บ้านก็เป็นเสาหลักช่วยพ่อบ้านทำมาหากินอีกแรงหนึ่ง หากออกแบบห้องครัวให้ถูกต้องแล้วจะช่วยเสริมดวงการเงินให้กับพ่อบ้าน ให้มีความมั่งคั่ง และมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security