เคล็ดลับการเลือกซื้อที่ดินตามหลักฮวงจุ้ย

          เมื่อเราพูดถึงการเลือกซื้อที่ดินตามหลักฮวงจุ้ย เรากำลังพูดถึงสิ่งที่กักเก็บพลังงานที่ดี หรือเรียกว่า “ชี่” นั่นเอง  เราสามารถเอาพลังงานที่ดีมาใช้โดยเลือกที่ดินที่ถูกต้อง เป็นที่ดินที่สามารถกักเก็บพลังชี่ไว้ได้มากและยาวนาน และไม่รั่วไหลออกไปได้อย่างง่าย สิ่งแรกที่ควรตรวจสอบคือลักษณะรูปทรงของที่ดิน รูปทรงของที่ดินนั้น จะสามารถบ่งบอกที่ดินนั้น นำพาชี่ประเภทใด และสามารถบ่งบอกว่ากักเก็บพลังงานชี่ได้ดีเพียงใด การดูฮวงจุ้ยอย่างละเอียดมักพิจารณาลึกลงไปถึงดินที่อยู่ในพื้นที่ว่าเป็นดินที่มีคุณภาพด้วยหรือไม่

1.ที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

          บ่งชี้ถึงชี่ที่สมดุล และแทนธาตุดิน ซึ่งธาตุดินจะแทนความมั่นคงและความมีเสถียรภาพ ยิ่งบ้านมั่นคงและมีเสถียรภาพเท่าไร โอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากชี่ในด้านไม่ดี หรือผลจากการพัฒนาสภาพแวดล้อมก็ยิ่งจะน้อยลงเท่านั้น

          อีกทั้งที่ดินสี่เหลี่ยมจัตุรัสยังทำให้ชี่แพร่ขยายภายในทรัพย์สินอย่างสมดุล เนื่องจากด้านกว้างและด้านยาวของที่ดินนั้นมีขนาดเท่ากัน ซินแสส่วนใหญ่กำหนดให้ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นที่ดินที่ดีสุด

2. ที่ดินรูปทรงผืนผ้า

          ถือเป็นรูปทรงที่ดีรองลงมาจากรูปทรงจัตุรัส  การเลือกที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ควรที่จะเลือกที่ดินที่มีด้านยาวมากกว่าด้านกว้าง แต่พื้นที่ด้านกว้าง ก็ไม่ควรที่จะแคบเกินไป

          เมื่อมองเห็นรูปทรงที่ดิน A B C จะสามารถกำหนดได้ว่ารูปทรง A  เป็นรูปทรงที่ดินที่น่าเลือกมากที่สุด เพราะมีส่วนที่ดินที่ลึก สามารถกักเก็บพลังชี่ไว้ได้นานมากที่สุด รองลงมาก็คือ B และ C ตามลำดับ

          ที่ดินรูปทรง C เป็นที่ดินที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะ บ้านที่ก่อสร้างในที่ดินแห่งนี้จะมีทางเดินแคบๆจำนวนมาก และไม่สามารถที่จะกักเก็บพลังชี่หรือกระจายชี่ได้อย่างเหมาะสมเข้าสู่ตัวบ้าน ถ้ามีที่ดินแบบนี้สามารถแก้ไขโดยแบ่งเป็นแปลงเล็กๆสองแปลง แล้วสร้างบ้านสองหลังจะดีกว่า

3. ที่ดินรูปทรงสามเหลี่ยม

          เป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟ ข้อด้อยของที่ดินรูปทรงสามเหลี่ยมคือ สามารถกักเก็บพลังชี่ได้น้อย และพลังชี่มักผ่านที่ดินไปไปอย่างรวดเร็ว มุมแหลมในทางฮวงจุ้ยนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดี ผู้อยู่อาศัยมักมีปัญหาการเจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุได้ง่าย ควรหลีกเลี่ยงที่ดินรูปทรงสามเหลี่ยมจะดีที่สุด

4. ที่ดินรูปทรงกลม

          ที่ดินรูปทรงกลมถือว่าเป็นที่ดินที่หาได้ยาก ที่ดินลักษณะนี้จะมีการนำพาชี่ทั้งหมดไปที่จุดศูนย์กลางเพียงจุดเดียว เหมาะสมสำหรับการทำเป็นพื้นที่ศูนย์การค้าที่ต้องการดึงคนจำนวนมาก แต่ไม่เหมาะที่จะทำเป็นที่อยู่อาศัยเนื่องจากพลังชี่ที่มากจนเกินไปจนเกิดการรบกวนผู้อยู่อาศัย

5. ที่ดินรูปไข่          

เป็นที่ดินของธาตุทอง โดยทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ เช่น การท่องเที่ยว การขนส่ง ข้อควรหลีกเลี่ยงเมื่อจะสร้างบ้านในที่ดินรูปทรงนี้คือ ไม่ก่อสร้างอาคารให้อยู่ในส่วนที่เป็นส่วนโค้งของที่ดิน แต่ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นสี่เหลี่ยมดังรูป ที่ดินรูปไข่ ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นอีก 2 ประเภทคือ ที่ดินรูปไข่โค้งออก และที่ดินรูปไข่โค้งเข้า  ซึ่งที่ดินรูปไข่โค้งออกจะดีกว่าที่ดินรูปไข่โค้งเข้าเพราะชี่จะสามารถไหลเข้าที่ดินไม่เร็วจนเกินไป

6. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

          สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

          1. ด้านหน้าแคบ ด้านหลังกว้าง ที่ดิน

          2. ด้านหน้ากว้างด้านหลังแคบ           ที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่ด้านหน้าแคบ ด้านหลังกว้าง จะดีกว่า เพราะที่ดินลักษณะนี้จะกักเก็บพลังงานชี่ไว้ได้ดี และทำให้ชี่ที่อยู่ในพื้นที่นั้นหมุนเวียนได้ง่าย กว่าที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่ด้านหน้ากว้างด้านหลังแคบซึ่งจะพลังชี่ออก และไม่กักเก็บพลังงาน หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ทำการแก้ไขโดยการ ปลูกต้นไม้ไว้บริเวณด้านหน้า เพื่อให้พื้นที่ของหน้าบ้านแคบลง

7. ที่ดินรูปทรงตัว L

          เป็นที่ดินที่มีลักษณะที่ไม่ดี และควรหลีกเลี่ยง เพราะมันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความไม่สมบูรณ์ และทำพลังงานชี่เข้าสู่บ้านเร็วเกินไป การออกแบบอาคารควรหลีกเลี่ยงการสร้างประตูใหญ่ที่ตรงกับมุมแหลมรูปตัว L

8. ที่ดินรูปทรงแปลกๆ 

          ปัญหาคือส่วนของมุมที่ขาดหายไป และที่ดินแปลงใหญ่จะมีปัญหาน้อยกว่าที่ดินแปลงเล็ก

นอกจากการจะเลือกซื้อบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ยให้เสริมดวงกับเจ้าของบ้านแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ที่ดินสำหรับการปลูกสร้างบ้านเรือน โดยเราสามารถเอาพลังงานที่ดีมาใช้ โดยเลือกที่ดินที่ถูกต้อง เป็นที่ดินที่สามารถกักเก็บพลังชี่ไว้ได้มากและยาวนาน และไม่รั่วไหลออกไปได้อย่างง่าย สิ่งแรกที่ควรตรวจสอบคือลักษณะรูปทรงของที่ดิน รูปทรงของที่ดินนั้น หากเลือกที่ดินที่ดีถูกตามหลักฮวงจุ้ยก็จะทำให้มีพลังที่เสริมให้บ้านของเรานั้นมีแต่ความสุข มีโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่คนในบ้านได้ค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security