พลังชี่ คืออะไร » พร้อมวิธีดูทรงบ้าน และแก้บ้านเว้าแหว่งจากร้ายให้เป็นดี

พลังชี่ คือ ทรงบ้าน บ้านเว้าแหว่ง

หลาย ๆ ท่านมักจะมีความฝันที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง ซึ่งความสำคัญของบ้าน ก็เป็นทั้งสถานที่สร้างความสุข ความผ่อนคลาย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัว อุ่นใจที่ได้อยู่ และเป็นแหล่งพักพิงที่ทำให้รู้สึกปลอดภัย

ซึ่งในการจะสร้างบ้านขึ้นมาสักหลัง บ้านที่ดีนั้น ควรจะเกื้อหนุนให้พบเจอแต่ความสุข ความเจริญ ความเป็นสิริมงคล จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงหลักของฮวงจุ้ยของบ้านเป็นสำคัญ เพราะฮวงจุ้ยคือวิชาว่าด้วยในเรื่องของสภาพแวดล้อม (ชัยภูมิ) และทิศทาง การจัดบ้านตามฮวงจุ้ยนับว่าเป็นการเสริมพลังให้แก่ผู้อยู่อาศัย จะทำให้ให้ชีวิตของบุคคลนั้นมีการดำเนินไปอย่างมีความสุข มีความสำเร็จตามวาสนา และช่วยบรรเทาอุปสรรคที่จะมีขึ้นในชีวิตลงได้

ฮวงจุ้ย คืออะไร?

ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่ชาวจีนให้ความสำคัญมานาน คำว่า “ฮวงจุ้ย” มีรากศัพท์มาจากภาษาจีนคือ

 • ฮวง แปลว่า ลม
 • จุ้ย แปลว่า น้ำ

ตามคำกล่าวของชาวจีนโบราณได้กล่าวไว้ว่า “พลังชี่มากับลม และจะหยุดเมื่อเจอน้ำ” ดังนั้น ศาสตร์ฮวงจุ้ยคือศิลป์แห่งการควบคุม “ลมและน้ำ” ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามกาลเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการดูฮวงจุ้ยนั้น พลังชี่ที่ดีต้องสามารถเข้าได้ และถ่ายเทพลังชี่ที่เสีย หรือสามารถปิดกั้นไม่ให้พลังชี่ที่เสียนี้สามารถเข้าสู่สถานที่ที่เราอยู่ได้

จึงสามารถกล่าวสรุปแบบเข้าใจง่ายได้ว่า “ฮวงจุ้ย คือ การหาพลังทิศทาง และความสมดุลของพลังธาตุทั้ง 5 ให้เหมาะสมตามกาลเวลา และสภาพสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ”

ฮวงจุ้ย คือ ฮวงจุ้ยบ้าน

✦ Tip: พลังชี่ หรือปราณชี่ คือ พลังที่มาจากทิศทางรอบตัวเรา ซึ่งเป็นพลังที่มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งของโลก ซึ่งจะแทรกตัวอยู่ในทุกสิ่ง และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา หรือจับต้องด้วยมือ

องค์ประกอบของฮวงจุ้ย

โดยฮวงจุ้ยนั้นจะใช้ 2 องค์ประกอบในการดู ถ้าใช้เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่สามารถส่งผลดีหรือผลร้ายได้ จะส่งผลได้ก็ต่อเมื่อต้องใช้ 2 องค์ประกอบร่วมกัน โดยชัยภูมิก็ต้องมีพลังทิศทาง ทำงานส่งพลังชี่ รวมไปถึง พลังทิศทางก็ต้องมีชัยภูมิสนับสนุนการทำงานด้วยเช่นกัน

 1. ชัยภูมิ (หล่วงเท้า)
  ฮวงจุ้ยในส่วนของทำเลที่ตั้ง และสิ่งแวดล้อมรอบด้าน (มองเห็นด้วยตาจับต้องด้วยมือ) ที่อยู่อาศัย จะช่วยในการหนุนเสริมดวงชะตาให้กับผู้อยู่อาศัย สามารถชักนำเอาพลังแห่งจักรวาลมาหมุนเวียนภายในบ้าน

 2. พลังทิศทาง (หลี่ชี่)

  ฮวงจุ้ยในส่วนของทิศ พลังทิศทาง พลังชี่ของแต่ละทิศทาง เป็นพลังชี่รุ่งเรือง หรือพลังชี่เสื่อมโทรมของแต่ละยุคสมัย (มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้)

ในบทความนี้ทาง Theluckyspace จะเจาะลึกรายละเอียดในส่วนของ พลังทิศทาง (ฮวงจุ้ยทิศทาง) ว่าคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ไปติดตามกันเลยค่ะ

พลังทิศทาง (ปราณชี่ - หลี่ชี่) คืออะไร?

ชี่ (จีนกลาง) หรือขี่ (แต้จิ๋ว) คือ พลังที่มาจากทิศทางรอบตัวเรา หรือที่เรียกว่า พลังจักรวาล หรือปราณชี่ ฮวงจุ้ยเชื่อว่าทุกอย่างล้วนมีชี่เป็นพลังที่มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งของโลก แทรกตัวอยู่ในทุกอย่าง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาหรือจับต้องด้วยมือ โดยปราณชี่ คือ ธาตุต่าง ๆ 5 ธาตุ (เบญจธาตุ) ซึ่งประกอบด้วย ทอง น้ำ ไม้ ไฟ และดิน ซึ่งมีทั้งพลังก่อกำเนิด ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และพิฆาตทำลายล้าง ที่บั่นทอนซึ่งกันและกัน

เบญจธาตุ ธาตุฮวงจุ้ย

ต่อมานักปราชญ์จีนได้ค้นพบว่า โลกคือสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ และมีกระแสแม่เหล็กที่ก่อให้เกิดปราณชี่ 8 พลัง (8 ข่วย) 24 ทิศทาง (24 ซัว) 64 ปฏิกิริยา (64 ข่วย) แล้วส่งผลกระทบต่อมนุษย์ที่แตกต่างกันออกไป

โป๊ยข่วย กับการดูทิศบ้าน

โป๊ยข่วย มาจากคำว่า โป๊ย แปลว่า แปด ส่วน ข่วย แปลว่า ทิศ รวมกันแล้วจะแปลว่า 8 ทิศ ลักษณะของโป๊ยข่วยจะมีลักษณะเป็น 8 เหลี่ยมมีความหมายแทน 8 ทิศ ภายในจะมีเส้นขีดเต็ม และเส้นประอยู่ประจำตำแหน่งในแต่ละทิศ และในแต่ละทิศก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป

ข่วย คืออะไร

ข่วย แปลว่า ทิศ โดยการเขียนข่วย เริ่มจากในสมัยของฮกฮี ที่ยังไม่มีตัวอักษรจารึก ทำให้มีการใช้สัญลักษณ์ง่าย ๆ 2 แบบคือ

 • เส้นหยาง แทนด้วย เส้นเต็ม
 • เส้นหยิน แทนด้วย เส้นประ
ข่วย คืออะไร

ข่วย เกิดจากการนำเส้นหยางและเส้นหยินมารวมกัน (จำนวน 3 เส้น รวมกันเป็น 1 ข่วย) จึงก่อให้เกิดสัญลักษณ์ที่สามารถแบ่งแยกตามสภาพธรรมชาติได้ 8 รูปแบบ และนำมาวางตำแหน่งลงบนแผนภาพเกิดเป็นทิศทั้ง 8 โดยจะมีชื่อเรียกของข่วยทั้ง 8 ดังนี้

ชื่อของข่วยทั้ง 8

เคี้ยง (สามขีดเต็ม)

 • สัญลักษณ์  : ธาตุทอง สีขาว สีทอง สีเงิน
 • ความหมาย : พ่อ
เคี้ยง ข่วย โป๊ยข่วย ฮวงจุ้ยบ้าน

คุง (สามขีดขาด)

 • สัญลักษณ์  : ธาตุดิน สีเหลือง สีน้ำตาลเข้ม
 • ความหมาย : แม่
คุง ข่วย โป๊ยข่วย ฮวงจุ้ยบ้าน

จิ้ง (ขีดล่างเต็ม)

 • สัญลักษณ์  : ธาตุไม้ สีเขียว สีน้ำตาลอ่อน (สีเนื้อไม้)
 • ความหมาย : ลูกชายคนโต
จิ้ง ข่วย โป๊ยข่วย ฮวงจุ้ยบ้าน

สุ่ง (ขีดล่างขาด)

 • สัญลักษณ์  : ธาตุไม้ สีเขียว สีน้ำตาลอ่อน (สีเนื้อไม้)
 • ความหมาย : ลูกสาวคนโต
สุ่ง ข่วย โป๊ยข่วย ฮวงจุ้ยบ้าน

ค่ำ (ขีดกลางเต็ม)

 • สัญลักษณ์  : ธาตุน้ำ สีดำ สีน้ำเงิน สีเทา สีฟ้า
 • ความหมาย : ลูกชายคนกลาง
ค่ำ ข่วย โป๊ยข่วย ฮวงจุ้ยบ้าน

ลี้ (ขีดกลางขาด)

 • สัญลักษณ์  : ธาตุไฟ สีแดง สีแสด สีม่วง
 • ความหมาย : ลูกสาวคนกลาง
ลี้ ข่วย โป๊ยข่วย ฮวงจุ้ยบ้าน

กึ่ง (ขีดบนเต็ม)

 • สัญลักษณ์  : ธาตุดิน สีเหลือง สีน้ำตาลเข้ม
 • ความหมาย : ลูกชายคนเล็ก
กึ่ง ข่วย โป๊ยข่วย ฮวงจุ้ยบ้าน

ต๋วย (ขีดบนขาด)

 • สัญลักษณ์  : ธาตุทอง สีขาว สีทอง สีเงิน
 • ความหมาย : ลูกสาวคนเล็ก
ต๋วย ข่วย โป๊ยข่วย ฮวงจุ้ยบ้าน

ประเภทของโป๊ยข่วย

โดยโป๊ยข่วยถูกแบ่งเป็น 2 แบบ คือ โป๊ยข่วยก่อนฟ้า และโป๊ยข่วยหลังฟ้า

ผังโป๊ยข่วยก่อนฟ้า (โซยทีโป๊ยข่วย / ฮกฮีโป๊ยข่วย)

การกำเนิดโป๊ยข่วยก่อนฟ้า ตามตำนานกล่าวว่า ท่านฮกฮี มีพ่อเป็นมังกร ทำให้ตนเองมีอายุยืน ด้วยความอยากรู้ถึงธรรมชาติจึงเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เช่น ยามดวงอาทิตย์คล้อยลง ดวงจันทร์จะขึ้นมาแทน การโคจรของดวงดาว ภูเขาที่สูงตระหง่านกับภูเขาที่เป็นหุบเหวลึกลงไป น้ำขึ้นน้ำลง น้ำที่ไหลกับน้ำที่หยุดนิ่ง

เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่ได้มีการคิดค้นตัวอักษรเพื่อใช้บันทึกสิ่งต่าง ๆ จึงใช้สัญลักษณ์ง่าย ๆ 2 แบบ คือ เส้นหยิน (เส้นประ) และเส้นหยาง (เส้นเต็ม) นำมาวางตำแหน่งลงบนแผนภาพ โดยใช้สัญลักษณ์จากการผสมผสานระหว่างเส้นหยิน-หยางทั้งหมด 3 เส้น (ข่วย) เป็นตัวแทนของทิศ / ธรรมชาติทั้ง 8

ผังก่อนฟ้า โป๊ยข่วยก่อนฟ้า โซยทีโป๊ยข่วย ฮกฮีโป๊ยข่วย

โป๊ยข่วยก่อนฟ้า เป็นแผนผังที่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาวิชาฮวงจุ้ย รวมถึงสอดแทรกอยู่ในศาสนาและวัฒนธรรมของชาวจีน โดยแผนภูมิก่อนฟ้า คือการจำลองพลังงานของจักรวาลที่ประกอบด้วย 5 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ และความสมดุลของพลังงานก่อนที่จะกำเนิดโลกเอาไว้ในแผนภูมิโป๊ยข่วยก่อนฟ้า

 • ทิศเหนือ – คุง – แม่
 • ทิศใต้ – เคี้ยง – พ่อ
 • ทิศตะวันออก – ลี้ – ลูกสาวคนกลาง
 • ทิศตะวันตก – ค่ำ – ลูกชายคนกลาง 
 • ตะวันตกเฉียงใต้ – สุ่ง – ลูกสาวคนโต
 • ตะวันออกเฉียงเหนือ – จิ้ง – ลูกชายคนโต
 • ตะวันตกเฉียงเหนือ – กึ่ง – ลูกชายคนเล็ก
 • ตะวันออกเฉียงใต้ – ต๋วย – ลูกสาวคนเล็ก
ผังก่อนฟ้า โป๊ยข่วยก่อนฟ้า โซยทีโป๊ยข่วย ฮกฮีโป๊ยข่วย

ซึ่งผังนี้คือการเคลื่อนไหวของจักรวาล โดยที่ฮวงจุ้ยนำมาใช้ในการต้านพลังพิฆาตต่าง ๆ นอกจากนี้ชาวจีนยังเชื่อว่า พลังจักรวาลโป๊ยข่วยก่อนฟ้า จะช่วยปรับสมดุลพลังงานของธาตุในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ชีวิตมีความสงบสุข ราบรื่น

ผังโป๊ยข่วยหลังฟ้า (โจวอี้โป๊ยข่วย / เอ่าทีโป๊ยข่วย)

หลังจากสมัยฮกฮี ในยุคสมัยของฮ่องเต้เซียงติ๋วครองแผ่นดิน เนื่องจากฮ่องเต้ไม่บริหารราชการ ไม่ดูแลทุกข์สุขของแผ่นดิน ความเดือดร้อนนี้ทำให้ จิวบุ้งอ้วง (โจวเหวินหวัง) ซึ่งเป็นขุนนาง กราบทูลให้พระองค์ทรงปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม แต่นั่นทำให้ฮ่องเต้พิโรธ ทำให้จิวบุ้งอ้วงถูกคุมขังไว้ในเรือนจำ เป็นเวลานานกว่า 7 ปี

ซึ่งตลอด 7 ปีที่อยู่ในที่คุมขัง จิวบุ้งอ้วง ได้ค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับ “ผังโป๊ยข่วยก่อนฟ้า” (ฮกฮีโป๊ยข่วย) และได้ทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่งทั้ง 8 ใหม่ จึงได้แผนภาพใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า “โจวอี้โป๊ยข่วย” หรือ “เอ่าทีโป๊ยข่วย” (ผังโป๊ยข่วยหลังฟ้า)

ผังหลังฟ้า โป๊ยข่วยหลังฟ้า โจวอี้โป๊ยข่วย เอ่าทีโป๊ยข่วย
 • ทิศเหนือ – ค่ำ – ลูกชายคนกลาง
 • ทิศใต้ – ลี้ – ลูกสาวคนกลาง
 • ทิศตะวันออก – จิ้ง – ลูกชายคนโต
 • ทิศตะวันตก – ต๋วย – ลูกสาวคนเล็ก 
 • ตะวันตกเฉียงใต้ – คุง – แม่
 • ตะวันออกเฉียงเหนือ – กึ่ง – ลูกชายคนเล็ก
 • ตะวันตกเฉียงเหนือ – เคี้ยง – พ่อ
 • ตะวันออกเฉียงใต้ – สุ่ง – ลูกสาวคนโต
ผังหลังฟ้า โป๊ยข่วยหลังฟ้า โจวอี้โป๊ยข่วย เอ่าทีโป๊ยข่วย

โดยป๊วยข่วยหลังฟ้า ในส่วนของฮวงจุ้ยจะใช้ในการคำนวณหาพลังดาว 9 ยุค ลักษณะเด่นของโป๊ยข่วยหลังฟ้า คือ ใช้ภาพและสัญลักษณ์ใน 8 ทิศ เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ของโลก และนำพลังงานของโลกมาจัดบ้าน

ความแตกต่างระหว่างโป๊ยข่วยก่อนฟ้าและหลังฟ้า

ทั้งโป๊ยข่วยก่อนฟ้า และโป๊ยข่วยหลังฟ้า ข้อแตกต่างของทั้ง 2 แบบ คือ

 • โป๊ยข่วยก่อนฟ้า และโป๊ยข่วยหลังฟ้ามีการวางตำแหน่งทิศไม่เหมือนกัน ในส่วนชื่อเรียกของข่วย พลังธาตุและความหมายต่าง ๆ ยังคงเดิม
 • โป๊ยข่วยก่อนฟ้า คือการเคลื่อนไหวของจักรวาล นำมาใช้ในการต้านพลังพิฆาตต่าง ๆ ช่วยปรับสมดุลพลังงานของธาตุในชีวิตประจำวัน แต่โป๊ยข่วยหลังฟ้าจะใช้ในการคำนวณหาพลังดาว 9 ยุค เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ของโลก และนำพลังงานของโลกมาจัดบ้าน

รูปทรงบ้านและทิศทาง - บ้านเว้าแหว่ง

บ้านในสมัยก่อนจะเป็นบ้านที่ออกแบบง่าย ๆ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบ้านในรูปแบบนี้จะเป็นบ้านที่มีความสมดุล ไม่มีมุมเว้าแหว่ง เป็นบ้านในอุดมคติของซินแส ส่วนบ้านยุคใหม่ออกแบบก่อสร้างบ้านให้มีรูปทรงที่แปลกตาทันสมัย มีความสวยงามแตกต่างจากสมัยก่อน แต่ส่วนใหญ่บ้านจะมีมุมแหว่ง ไม่ทิศใดก็ทิศหนึ่ง หากมุมไหนของบ้านขาดแหว่งจะส่งผลกระทบกับคนในครอบครัว

ซึ่งในการวิเคราะห์รูปทรงบ้านและทิศทางที่เข้าสู่ตัวบ้าน ควรทำความเข้าใจพื้นฐานฮวงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องทิศ โดยจะใช้ความหมายกับทิศทั้ง 8 ซึ่งถ้าหากเกิดอะไรกับทิศต่าง ๆ ก็สามารถนำมาพยากรณ์ว่าจะดีหรือจะร้ายได้ โดยใช้ผังหลังฟ้า (อ่าวทีโป๊ยข่วย) เป็นหลักในการดูฮวงจุ้ยในส่วนของทรงบ้านและทิศทาง

รูปแบบบ้านเว้าแหว่งต่าง ๆ

จากผังโป๊ยข่วยหลังฟ้า ข่วยจะอยู่ประจำทิศต่าง ๆ ซึ่งแต่ละทิศก็จะสื่อถึงบุคคลในครอบครัว หรืออวัยวะที่อยู่ประจำทิศนั้น ในกรณีที่บ้านแหว่งในทิศไหนก็จะส่งผลกับบุคคล หรืออวัยวะในทิศนั้น ทั้งยังมีในกรณีที่แหว่งมากกว่า 1 จุดก็จะส่งผลในส่วนอื่น ๆ ด้วย ซึ่งจะสามารถสรุปให้เข้าใจได้ง่าย ดังนี้

โป๊ยข่วยหลังฟ้า คนในครอบครัว อวัยวะ

1. บ้านมีมุมแหว่งทางทิศเหนือของบ้าน

ทิศนี้เป็นตัวแทนของลูกชายคนกลาง ตัวแทนของหูและไต ในกรณีที่มีลูกชายคนเดียว ลูกชายคนนี้จะรับผลกระทบโดยตรงมากกว่าคนอื่น ๆ ในครอบครัว มุมแหว่งของทิศนี้จะทำให้มีบุตรได้ยาก ไตอ่อนแอ มีปัญหาเกี่ยวกับหู ระบบขับถ่ายและท่อปัสสาวะควรดูแลเป็นพิเศษ

บ้านเว้าแหว่ง ทิศเหนือ

2. บ้านมีมุมแหว่งทางทิศใต้ของบ้าน

ทิศนี้เป็นตัวแทนของลูกสาวคนกลาง ทั้งยังเป็นทิศมงคล และเป็นตัวแทนของหัวใจ ในทิศนี้มีมุมแหว่ง ทำให้ขาดข่าวที่เป็นมงคล ขาดความยั้งคิด ชอบการเสี่ยงโชคและการพนัน เหนื่อยง่าย และระบบหัวใจมีปัญหา

บ้านเว้าแหว่ง ทิศใต้

3. บ้านมีมุมแหว่งทางทิศตะวันออกของบ้าน

ทิศนี้เป็นตัวแทนของลูกชายคนโต ตัวแทนของเท้าและตับ หากมีมุมแหว่งในทิศนี้จะส่งผลให้ลูกชายคนโตเลี้ยงยาก บาดเจ็บบ่อย มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้าและตับ

บ้านเว้าแหว่ง ทิศตะวันออก

4. บ้านมีมุมแหว่งทางทิศตะวันตกของบ้าน

ทิศนี้เป็นตัวแทนของลูกสาวคนเล็ก และเป็นตัวแทนของปากและปอด มุมแหว่งของทิศนี้จะส่งผลให้ลูกสาวคนเล็กเจ็บป่วยง่าย การงานและการเงินมีอุปสรรค เจ็บป่วยง่าย โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับปอด หายใจไม่สะดวก

บ้านเว้าแหว่ง ทิศตะวันตก

5. บ้านมีมุมแหว่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน

ทิศนี้เป็นตัวแทนของแม่หรือหญิงสาวที่มีอายุมากในบ้าน อีกทั้งทิศนี้เป็นตัวแทนของกระเพาะอาหารและลำไส้ มุมแหว่งในทิศนี้จะส่งผลต่ออารมณ์และชีวิตด้านความรัก หย่าร้าง แต่งงานใหม่ อวัยวะเกี่ยวกับการย่อยมีปัญหา

บ้านเว้าแหว่ง ทิศตะวันตกเฉียงใต้

6. บ้านมีมุมแหว่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน

ทิศนี้เป็นตัวแทนของลูกชายคนเล็ก และเป็นตัวแทนของมือและม้าม มุมแหว่งของทิศนี้จะส่งผลให้ลูกชายคนเล็กได้รับบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้ง มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร เป็นโรคกระเพาะได้ง่าย มือจะได้รับบาดเจ็บ ทั้งทิศนี้ยังเป็นทิศประตูเกิด จะทำให้การงานและโชคลาภมีอุปสรรค

บ้านเว้าแหว่ง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

7. บ้านมีมุมแหว่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศนี้เป็นตัวแทนของพ่อหรือผู้ชายที่มีอายุมากในบ้าน อีกทั้งทิศนี้เป็นตัวแทนของศีรษะ สมอง จะมีเรื่องเจ็บป่วยเกี่ยวกับศีรษะ มีเรื่องปวดหัวประจำ และคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือพ่อ หรือผู้ชายที่อายุมาก

บ้านเว้าแหว่ง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

8. บ้านมีมุมแหว่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้าน

ทิศนี้เป็นตัวแทนของลูกสาวคนโต และตัวแทนของสะโพกและดี มุมแหว่งของทิศนี้จะส่งผลให้ลูกสาวคนโตแต่งงานช้า ถ้าครอบครัวใดมีลูกสาวคนเดียวผลร้ายของทิศนี้จะตกอยู่กับลูกสาวเพียงลำพัง มีปัญหาเกี่ยวกับสะโพก เอว รวมไปถึงการทำงานเกี่ยวกับตับไม่เต็มที่ (ถุงน้ำดีมีโครงสร้างที่ติดต่อกับตับ)

บ้านเว้าแหว่ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้

9. บ้านมีมุมแหว่งทางทิศเหนือและทิศใต้ทั้ง 2 ทิศ

ทิศเหนือ-ใต้ เป็นทิศตรง สำหรับฮวงจุ้ยทิศตรงเป็นทิศที่มีพลังเสน่ห์ของธรรมชาติ ปกติแล้วถ้ามุมแหว่งเพียง 1 มุม จะส่งผลร้ายตามทิศที่หายไป ยิ่งถ้ามีมุมขาดแหว่งใน 2 มุม ผลร้ายก็จะทวีเพิ่มมากขึ้น 2 เท่า โดยทำให้คนในบ้านขาดสติปัญญาและขาดความยั้งคิด เกิดคดีความ หรือรู้ไม่เท่าทันผู้อื่น จะเจอโรคภัยและระบบภายในบ้านเกี่ยวกับไฟและน้ำรุมเร้า

บ้านเว้าแหว่ง ทิศเหนือ ทิศใต้

10. บ้านมีมุมแหว่งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

ทิศตะวันออกเป็นตัวแทนของความเมตตา ทิศตะวันตกเป็นตัวแทนของคุณธรรม หากมุมขาดแหว่งใน 2 ทิศนี้ จะทำให้กระทบต่อสภาพอารมณ์และการตัดสินใจของคนในบ้าน มีแต่ความโลภและการเอาเปรียบ ปราศจากความยั้งคิด โชคลาภหดหาย เจ็บป่วยด้วยโรคตับ ไขมันในเลือด ภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับปอดและหลอดลม

บ้านเว้าแหว่ง ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก

11. บ้านมีมุมแหว่งในสี่ทิศเฉียง (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-เฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-เฉียงใต้)

หากใน 4 ทิศมีมุมแหว่ง พลังร้ายที่เกิดจากมุมแหลมของบ้านจะไปกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดี เสี่ยงกับคดีความ เสียทรัพย์ มีการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนอยู่บ่อยครั้งและทำให้กระทบกระเทือนจิตใจ

การที่บ้านแหว่งทั้ง 4 มุม ทำให้อยู่ในรูปทรงบ้านกากบาท ทางฮวงจุ้ยถือว่าเป็นรูปทรงที่เสีย ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย เพราะจะเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ

บ้านเว้าแหว่ง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

วิธีแก้ฮวงจุ้ยบ้านเว้าแหว่ง

 1. เติมมุมที่ขาดแหว่งของบ้านให้เต็มรูปสี่เหลี่ยม โดย “ใช้ต้นไม้” ปลูกเป็นรั้วตามขอบแนวของมุมที่ขาดแหว่ง เพื่อใช้ต้นไม้แสดงอาณาเขตพื้นที่ของบ้าน เป็นการเติมเต็มเพื่อสลายปราณพิฆาตของมุมขาดแหว่ง (ต้นไม้ที่ปลูกเป็นรั้วไม่ควรเป็นต้นไม้ที่มีหนาม)
 2. บางซินแสจะ “ตั้งเสาไฟฟ้า” ตรงมุมของทิศที่ขาดแหว่ง เพื่อให้เสาไฟฟ้าแทนทิศที่ขาดแหว่งเป็นการเติมพื้นที่ให้เต็ม ด้วยการเปิดแสงสว่าง แต่ก็มีข้อเสีย คือเสาไฟฟ้าไม่ได้เปิดไฟตลอด 24 ชม.
 3. การแก้ที่ดี คือ “การทำหลังคา” หรือขยายพื้นที่ให้เต็มในมุมที่ขาดแหว่ง
วิธีแก้ไขบ้านเว้าแหว่ง

✦ Tip: ในการดูฮวงจุ้ยบ้านนั้น จะต้องมีการดูทั้งในส่วนของชัยภูมิ พลังทิศทาง และหลักในการพิจารณาเพิ่มเติมอื่น ๆ อีก ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน การจัดฮวงจุ้ยย่อมไม่ส่งผลต่อบ้านของท่านนั่นเอง

✦ หากใครกำลังมองหาบ้านสวย ๆ มีสไตล์ ทั้งยังถูกหลักฮวงจุ้ย สามารถติดต่อสอบถามกับทาง อ.ชัญ ได้ที่ Line: @theluckyspace โดยมีแบบบ้านสำเร็จรูป 3 สไตล์สุดฮิต ทั้ง แบบบ้าน Modern แบบบ้าน Contemporary และแบบบ้าน Nordic ให้เลือกชมหลากหลายแบบ ถูกหลักฮวงจุ้ย และมีทีมงานมืออาชีพ รับออกแบบบ้านใหม่ โดยมีการวางผังโดยใช้หลักวิชาดาว 9 ยุค ประกอบการออกแบบ เพื่อมองหาปราณชี่ที่รุ่งเรือง และหลีกเลี่ยงปราณชี่ที่เสื่อมโทรม อีกด้วยค่ะ

อ.ชัญ thelucky ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย – www.theluckyspace.com

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security