ออกแบบบ้านฮวงจุ้ย

เลือกแบบบ้านฮวงจุ้ยสำเร็จรูป….ปูทางครอบครัวที่มั่งคั่งและมีความสุข

จุดเริ่มต้นของการการออกแบบบ้านที่อยู่อาศัย โดยมีการประยุกต์องค์ความรู้ระหว่างศาสตร์ความเชื่อด้านฮวงจุ้ย  + ความงดงามทางด้านสถาปัตย์เข้าด้วยกัน บ้านฮวงจุ้ยทุกหลังที่เราได้ทำการออกแบบคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้รังสรรค์ขึ้น ในราคาที่ทุกคนๆ เอื้อมถึง และประหยัดเวลาในด้านการออกแบบ ช่วยเสริมบารมีด้านโชคลาภ การเงินและ อำนาจ สุขภาพ หลีกเลี่ยงปัญหาในการสร้างบ้านโดยต้องมีการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ทุบทิ้ง ต่อเติม ให้ถูก
ฮวงจุ้ยในภายหลัง 

การออกแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ย จะมีการหาพลังทิศทาง เพื่อออกแบบบ้านให้มีความสมดุลของธาตุทั้ง 5  ประกอบไปด้วยธาตุทอง ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ และธาตุน้ำ

แบบบ้านฮวงจุ้ยสำเร็จรูป by TheLuckyspace เป็นแบบบ้านสำเร็จรูปคุณภาพสูงที่มีการดูฮวงจุ้ยชัยภูมิภายในบ้านประกอบ  ได้แก่

ประตู  ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ประกอบโดย ต้องการให้พลังงานชี่นั้น มีการไหลเวียนให้ทั่วถึงทุกบริเวณของบ้าน ก่อให้เกิดพลังงานที่ดีที่ส่งผลให้คนในครอบครัวอยู่แล้วมีแต่ความสุขสบาย

บริการออกแบบบ้านใหม่ แบ่งออกเป็น 2 แพคเกจ

ปรับแบบจากแบบสำเร็จรูป

แพคเกจ 1
ปรับแก้จากแบบบ้านสำเร็จรูป เลือกแบบบ้านสำเร็จรูป มาปรับแก้ไขเพิ่มเติม
.
.

ออกแบบบ้านใหม่

แพคเกจ 2
บริการออกแบบบ้านใหม่ ออกแบบบ้านใหม่ตามหลักฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค เฉพาะบุคคล สามารถออกแบบใหม่ได้ตามความต้องการ
.

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security