สิ่งที่จะได้รับ

Package แบบบ้านสำเร็จรูป

แบ่งออกเป็น 3 package

คคำแนะนำในการเลือกแพคเกจ
 
 • Package สุขเศรษฐี เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการแบบเพื่อก่อสร้าง
 • Package ทองเศรษฐี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ แบบบ้านเพื่อก่อสร้างพร้อมขออนุญาติก่อสร้าง
 • Package ทรัพย์เศรษฐี เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการแบบบ้านเพื่อก่อสร้าง พร้อมขออนุญาติก่อสร้าง (สำหรับบ้าน 2 ชั้นหรือบ้านที่มีพท. ใช้สอยมากกว่า 150 ตรม.ขึ้นไป หรือเข้าข่ายอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุม)

 

แบบแปลนฉบับสมบูรณ์พร้อมสร้าง ชุด  ประกอบด้วย
 
 • (ไฟล์ PDF จำนวน 35-70 แผ่น) ประกอบไปด้วย

  • รายการสารบัญแบบ รายการวัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน 
  • แบบผังบริเวณ แสดงการระบายน้ำออกนอกอาคาร
  • แบบแปลนบ้านทุกชั้น แสดงรายละเอียดขนาดกว้างยาวของแต่ละห้องอย่างละเอียด พร้อมระบุรายการวัสดุที่ใช้
  • แบบรูปด้านตัวบ้านทั้ง 4 ด้าน 
  • แบบรูปตัดแสดงรายละเอียดความสูงของตัวบ้าน รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดโครงหลังคา
  • แบบขยายรายละเอียดบันได ระบุวัสดุที่ใช้ทำพื้น ขนาดลูกตั้ง ลูกนอน รายละเอียดราวบันได
  • แบบขยายรายละเอียดห้องน้ำทุกห้อง พร้อมระบุรายการวัสดุพื้น ผนัง รายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำอย่างละเอียด
  • แบบขยายรายละเอียดประตู หน้าต่าง
  • แบบงานฐานราก คาน เสา พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก
  • แบบขยายงานโครงสร้างหน้าตัดคาน พื้น เสา ฐานราก โครงหลังคา
  • แบบผังไฟฟ้า ประปา
  • แบบขยายเสา
ระยะเวลาในการดำเนินการ
 • สำหรับ แพคเกจ สุขเศรษฐี สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เลย ท่านจะได้รับเป็นไฟล์ PDF สำหรับบางแบบอาจจะต้องรอการจัดทำ 7-14 วัน ซึ่งจะระบุไว้ในแบบ

 • สำหรับแพคเกจ  ทองเศรษฐี และ ทรัพย์เศรษฐี จะต้องรอทางทีมงานจัดทำ รายการตามสิ่งต่างๆที่จะได้รับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 7-14วัน จะมีทั้งไฟล์ PDF JPG และ เป็นเอกสารที่จัดส่งทางไปรษณีย์

   

หมายเหตุ
 • แบบบ้านทุกแบบถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรม และผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนการนำจำหน่ายแล้วทุกแบบ
 • หากต้องการเป็นแบบไฟล์เอกสาร A3 เพิ่ม จะมีปริ้น+ค่าจัดส่ง 500 (ภายในประเทศ) / 1 ชุด
 • หากต้องการเป็นแบบไฟล์เอกสาร A3 จะมีปริ้น+ค่าจัดส่ง 1000 (ต่างประเทศ) 1 ชุด
 • BOQ คิดเพิ่ม หลังละ 5000 บาท

 

ตัวอย่างแบบแปลนฉบับสมบูรณ์ที่จะได้รับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security