สร้างแบรนด์ให้ปัง ด้วยโลโก้ฮวงจุ้ย!!

 สร้างแบรนด์ให้ปัง ด้วยโลโก้ฮวงจุ้ย!!

           สำหรับคนทำธุรกิจไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่จะเป็น SME หรือ Global Brand การสร้างแบรนด์ นับว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญก็เป็นดั่งการรู้จุดยืน รู้บุคลิก รู้ภาพลักษณ์และรู้จักความเป็นตัวตนของแบรนด์นั่นเอง เพราะฉะนั้นการสร้างแบรนด์ก็เป็นเหมือนการสื่อสารคุณค่าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ออกไปให้ผู้คนได้รับรู้

              ภาพลักษณ์บุคลิกและความเป็นตัวตนของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านโฆษณา การใช้คำพูด การใช้โลโก้ การใช้สื่อออนไลน์ ก็นับว่าเป็นการสร้าง ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ทั้งสิ้น

       การออกแบบโลโก้ให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะโลโก้นั้นเป็นการสื่อถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือตัวสินค้าที่สำคัญโลโก้ควรสื่อสารที่ความเป็นแบรนด์อย่างชัดเจน การออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยจะมีการเลือกสีและรูปทรงที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น จะส่งผลต่อการรับรู้ และเป็นที่จดจำภาพลักษณ์ของตัวบริษัทได้ง่ายขึ้น โลโก้ฮวงจุ้ยที่ดีนั้นควรจะมีการพิจารณาตามวันเดือนปีเกิดตามหลักฮวงจุ้ยจีน โดยเลือกใช้รูปทรงและสีที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจและเจ้าของกิจการให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า นอกจากนั้นยังพิจารณาตามหลักการออกแบบโลโก้ที่ง่ายต่อการจดจำสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์และสื่อถึงแบรนด์ได้อย่างดีที่สุดค่ะ

heartตัวอย่างวิเคราะห์ดวงชาตาประกอบการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยheart

การออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยจำเป็นที่ต้องใช้วันเดือนปีเกิด มาวิเคราะห์ร่วมกับการออกแบบโลโก้ โดยพิจารณา ธาตุประจำตัวประกอบและเลือกใช้ธาตุที่าส่งเสริมมาใช้  

enlightenedตัวอย่างการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย

ลักษณะธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

ดังนั้นโลโก้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้น แต่การออกแบบโลโก้ที่ดี ยังสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือ การแสดงตัวตน และสื่อภาพลักษณ์ขององค์กร สามารถเพิ่มมูลค่า สิบเท่า ร้อยเท่า  และส่งเสริมให้กิจการนั้น เจริญเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security