บทเรียนดาว 9 ยุค

EP22 ผังดาวไม่ดี

1.ผังดาวติดคุก (หยิบชิ้ว) 1.1...
อ่านต่อไป

Content

บทความฮวงจุ้ย

EP22 ผังดาวไม่ดี

1.ผังดาวติดคุก (หยิบชิ้ว) 1.1...
อ่านต่อไป

EP21 ผังดาวดี

1.ผังดาวมาตรฐาน 1.1...
อ่านต่อไป

EP20 การเลือกผังดาว

ระดับผังของดาว...
อ่านต่อไป

EP19 ความหมายของดาวคู่ (ดาว9)

ภูเขา - น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม9 -...
อ่านต่อไป

EP18 ความหมายของดาวคู่ (ดาว8)

ภูเขา - น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม8 -...
อ่านต่อไป

EP17 ความหมายของดาวคู่ (ดาว7)

ภูเขา - น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม7 -...
อ่านต่อไป

EP16 ความหมายของดาวคู่ (ดาว6)

ภูเขา - น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม6 -...
อ่านต่อไป

EP15 ความหมายของดาวคู่ (ดาว5)

ภูเขา - น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม5 -...
อ่านต่อไป

EP14 ความหมายของดาวคู่ (ดาว4)

ภูเขา - น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม4 -...
อ่านต่อไป

EP13 ความหมายของดาวคู่ (ดาว3)

ภูเขา - น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม3 -...
อ่านต่อไป

EP12 ความหมายของดาวคู่ (ดาว2)

ภูเขา - น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม2 -...
อ่านต่อไป

EP11 ความหมายของดาวคู่ (ดาว 1)

ภูเขา - น้ำยุครุ่งเรืองยุคเสื่อม1...
อ่านต่อไป

EP7 การกำหนดทิศหน้าหันหลังอิง

การกำหนด  ทิศหน้าหลังและหลังอิง ...
อ่านต่อไป

EP5 ความหมายของดาวทั้ง 9 ดวง

ดาว 1 ค่ำ  ขีดกลางเต็ม ดาว 1 ขาว...
อ่านต่อไป

EP4 ความหมายของข่วยทั้ง 8

ข่วยทั้ง8 ประกอบไปด้วย เคี้ยง ต๋วย...
อ่านต่อไป

EP3 รู้จักแผนภูมิ โป๊ยข่วย ผังหลังฟ้า

แผนภูมิโป๊ยข่วย ผังหลังฟ้า :...
อ่านต่อไป

EP2 รู้จักแผนภูมิ โป๊ยข่วย

เมื่อเดินไปตามถนนเยาวราช...
อ่านต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security