ทริคในการตั้งชื่อมงคลประเภทรับเหมาก่อสร้าง

“การตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์ หรือชื่อร้าน มงคลนั้นเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่สืบเนื่องมายาวนานว่าการตั้งชื่อบริษัทตามหลักเลขศาสตร์ของดวงดาวนั้น ถ้าเลือกได้ชื่อในกลุ่มของดวงดาวที่ดี ย่อมส่งเสริมหนุนนำให้เจ้าของชื่อประสบความสุขความสำเร็จรุ่งโรจน์ “

เคล็ดลับ….การตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อร้าน ตั้งชื่อแบรด์มงคลประเภทรับเหมาก่อสร้าง 

การตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์ หรือชื่อร้านมงคล นั้นเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่สืบเนื่องมายาวนานว่า การตั้งชื่อบริษัทตามหลักเลขศาสตร์ของดวงดาวนั้น ถ้าหากตั้งชื่อบริษัทให้อยู่ในกลุ่มของเลขศาสตร์ที่ดี ย่อมส่งเสริมหนุนนำให้เจ้าของกิจการนั้น ประสบความสำเร็จ และเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ต้องการ แต่หากตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์ หรือชื่อร้านมงคล อยู่ในกลุ่มดาวบาปพระเคราะห์ธุรกิจที่ทำอยู่อาจประสบกับปัญหาอุปสรรคและความล้มเหลวได้ ก็จะบั่นทอนให้มีอุปสรรค พบเจอปัญหานานานัปการ เพราะฉะนั้นเราจึงควรตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์ หรือชื่อร้านมงคล ให้มีค่าพลังของดวงดาวที่ดีมาประกอบในชื่อบริษัท เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กิจการประสบความสำเร็จ

     ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีลักษณะพิเศษต่างจากธุรกิจการผลิต หรือธุรกิจ ซื้อมาขายไป เนื่องจากมีการดำเนินการแยกเป็นโครงการ โดยต้องมีกระบวนการในการประมาณการกิจกรรมของงานก่อสร้าง มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่ต้องสอดคล้องกับงานก่อสร้างหลัก มีการประเมินต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน มีการจัดข้อเสนอราคา เพื่อแข่งขันในการรับงาน ทั้งนี้ธุรกิจรับเหมา ยังมีความเกี่ยวข้องกับคน วัสดุ เครื่องจักร และค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

       นอกจากการตั้งชื่อบริษัทให้เป็นมงคลแล้ว นั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยเสริมดวงกิจการให้มั่งคั่งและร่ำรวย ได้ก็คือการออกแบบโลโก้ให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะโลโก้นั้นเป็นการสื่อถึงภาพลักษณ์ของบริษัท ที่สำคัญโลโก้ควรสื่อถึงธุรกิจอย่างชัดเจน การออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย ดีนั้น ควรจะมีการพิจารณาตามวันเดือนปีเกิดตามหลักฮวงจุ้ยจีน โดยเลือกใช้รูปทรงและสีที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจและเจ้าของกิจการให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า นอกจากนั้นยังพิจารณาตามหลักการออกแบบโลโก้ที่ง่ายต่อการจดจำ สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์และสื่อถึงภาพลักษณ์กิจการได้อย่างดีที่สุดค่ะ ซึ่งหลายๆ ท่าน มีความต้องการที่จะจัดตั้งบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งในการตั้งชื่อนั้นควรเป็นชื่อที่มงคล และ ควรเป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ซึ่ง keyword ที่มักจะใช้ในการการตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์ หรือชื่อร้านมงคล ยกตัวอย่าง เช่น

 Construction    =  ก่อสร้าง

 Design              =  ออกแบบ

Builder               =  ก่อสร้าง

Engineering      = วิศวกรรม

interior              = ออกแบบภายใน

Property            =     สินทรัพย์

Asset                 =      สินทรัพย์

Rental                =       บ้านเช่า

Realestate         =     อสังหาริมทรัพย์

Development    =   การพัฒนา

Management    = การจัดการ

Land     = ที่ดิน

Home    = บ้าน

House   = บ้าน

เพราะฉะนั้นการการตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อแบรนด์ หรือชื่อร้านมงคล ที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างก็ควรมี keyword เหล่านี้อยู่ด้วยเช่นกัน เพราะจะช่วยให้ลูกค้าสามารถทราบถึงธุรกิจที่เราได้ทันทีเพียงแค่ได้ยินชื่อ

ยกตัวอย่าง  การตั้งชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

ชื่อบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ใช้ keyword  House (เฮ้าส์ )

ชื่อบริษัท อารียา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ใช้ keyword  property  ( พร๊อพเพอร์ตี้)  

ชื่อบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ใช้ keyword  Asset (แอสเสท)

ชื่อบริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด ใช้ keyword Land ( แลนด์)

ชื่อบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ใช้ keyword (Real estate) เรียลเอสเตท

ชื่อบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ใช้ keyword  Development (ดีเวลลอปเมนท์)

ชื่อบริษัท เปี่ยมสุข พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ใช้ keyword property พร๊อพเพอร์ตี้ และ Development ดีเวลลอปเม้นท์

สนใจตั้งชื่อบริษัทมงคล ตั้งชื่อแบรนด์ ตั้งชื่อร้าน สามารถติดต่อได้ที่

Line : @theluckyspace

Line : @Theluckyname

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security