ชัยภูมิบ้านดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

หลักฮวงจุ้ยชัยภูมิ เป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่ใครๆ ก็เรียนรู้ได้และสามารถนำความรู้ที่ติดตัวไปเลือกซื้อบ้าน ปรับปรุงแก้ไขบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ยชัยภูมิ ฮวงจุ้ยชัยภูมินี้เป็นภูมิปัญญาจีนที่ตกทอดลงมาในสายเลือด คำว่า “ชัยภูมิ” มาจากภาษาจีนว่า “ตี่ลี่” แปลว่า กฎของพื้นดินหรือโลกชัยภูมิ

ฮวงจุ้ยชัยภูมิเกิดขึ้นจากนักปราชญ์ชาวจีนที่สังเกตดูสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ สังเกตดูพื้นที่ดินที่มีภูเขา สายลม สายน้ำ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งมีชีวิตในที่นั้น ในที่มีชัยภูมิดี คือ สถานที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ฮวงจุ้ยชัยภูมิจึงเป็นหลักเหตุผล จากการศึกษาปรากฏการณ์พลังของโลกหรือธรรมชาติอย่างเป็นระบบ และต่อมาได้จัดสรรให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายกับการนำมาใช้ตามลักษณะงาน

นอกจากการมองหาทำเลที่อยากสร้างบ้านแล้ว สิ่งที่จะต้องพิจารณาคือตัวบ้าน สภาพแวดล้อมรอบตัวบ้านกับสิ่งแวดล้อมในบ้าน โดยหลักการของชัยภูมิบ้านแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.รูปทรงของบ้านและที่ดิน

2.สิ่งแวดล้อมรอบตัวบ้าน ประกอบด้วย

-ถนน ทางเดิน สายน้ำ

-ของแหลมพุ่งชน

-ต้นไม้

-สิ่งปลูกสร้างนอกบ้าน

-สะพานลอย ทางด่วนลอยฟ้า

-บ่อน้ำ สระน้ำ

3.สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ประกอบด้วย

-รูปทรงบ้าน

-ทิศของบ้าน

-รั้วบ้าน

-ประตูบ้าน

-จุดศูนย์กลางบ้าน

-ห้องนอน

-ห้องน้ำ

-ห้องครัว

ซึ่งการออกแบบโดยการพิจารณาตามหลักฮวงจุ้ยชัยภูมิ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในการออกแบบ ในการสร้างบ้านแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่การพิจารณาทิศที่ตั้งรวมตั้งแต่การวางผังในการออกแบบบ้าน หรือไม่ว่าจะเป็นการออกแบบในส่วนต่างๆในบ้าน เช่น ห้องนอน ประตู ห้องน้ำ ห้องครัวก็ควรจะพิจารณาให้มีการออกแบบโดยให้สอดคล้องกับพลังปราณที่ดี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security